I november i fjor fikk DNS varsel fra Arbeidstilsynet om at teateret brøt arbeidsmiljøloven på en rekke punkter, og at de måtte rydde opp i ni forhold. DNS fikk mulighet til å kommentere rapporten, som var foreløpig, før det ble fattet endelig vedtak.

Nå har Arbeidstilsynet vedtatt at DNS må ordne opp i samtlige pålegg bortsett fra ett som er oppfylt, nemlig at DNS nå har fått hovedverneombud på plass.

Guro Fykse hos Arbeidstilsynet sier de har fått tilbakemeldinger også på de andre påleggene, men at disse vedtas likevel fordi:

  • Vilkårene ikke er svart ut i tilstrekkelig grad.
  • Vernetjenesten ikke har medvirket i tilbakemeldingen til Arbeidstilsynet.

Sistnevnte er et grunnleggende krav for systematisk HMS-arbeid, skriver hun i en e-post til BA.

DNS: Fortsatt uenig i enkelte påstander

I en e-post til BA skriver teatersjef Stefan Larsson at de siden de mottok den midlertidige rapporten har bekreftet at de aksepterer påleggene, og kontinuerlig arbeider med å rette opp rutiner innen områdene det gjaldt.

– Vi har involvert vernetjenesten i hele denne perioden, svarer Larsson.

Han forklarer videre at tilbakemeldingen til Arbeidstilsynet gjaldt diverse påstander i den midlertidige rapporten som ikke direkte handlet om påleggene.

– Det var viktig for oss å fremlegge fakta om prosesser og arbeid som er gjort de siste årene, og som ikke kom frem i rapporten. Vi er fremdeles uenig i enkelte påstander i rapporten, men det påvirker ikke arbeidet som skal gjøres med påleggene, skriver han.

Eivind Linge Tomren, hovedverneombud på DNS siden desember i fjor, bekrefter at de har vært involvert i arbeidet.

At Arbeidstilsynet mener at vernetjenesten ikke har medvirket i tilbakemeldingen til dem, mener Tomren ser alvorlig ut på papiret, men tror at det handler om en misforståelse.

– Vi føler at vi i aller høyeste grad har medvirket til prosessen vi har vært med på. At det av Arbeidstilsynet oppfattes som ikke godt nok, eller at det er gjort formaliafeil i ledelsens tilsvar, får vi prøve å gjøre mer riktig fremover, sier Tomren.

– Har hatt veiledningsmøte

Arbeidstilsynet har hatt et veiledningsmøte med ledelse og vernetjeneste der de har forklart dem hva som må til for å oppfylle påleggene, og at det er gitt utvidet frist til 10. mai.

Dette veiledningsmøtet kaller Larsson for positivt.

– DNS arbeider videre med HMS og vernetjeneste og styrker nå begge områdene med ekstra ressurser, skriver han, og forteller at en ny HR-sjef nå er ansatt og starter i mai.