Onsdag ettermiddag møtte helsebyråd Ruth Grung, kommunaldirektør Kjell Wollf og personvernombud Knut Roald i kontrollutvalget i Bergen kommune.

Der måtte de svare på spørsmål om den såkalte korona-listen. BA har avslørt hvordan Bergen kommune samlet informasjon om over 120.000 bergensere under pandemien uten å opplyse om det.

Under møtet ble det lagt frem en e-post hvor ledelsen i helseetaten forklarer at de tok kontakt med en rådgiver hos personvernombudet for å forhøre seg om lagring av helseopplysninger i forbindelse med smittesporing. Dette har BA også omtalt tidligere.

Muntlig dialog

Pål Hafstad Thorsen (Ap) er nestleder i kontrollutvalget. Han stilte spørsmål om hvilke spørsmål personvernombudet har fått og hvilke råd som ble gitt.

Dagens personvernombud Knut Roald svarte:

– Jeg kan ikke si noe om det. Jeg har ikke klart å finne noe utenom e-posten hvor etaten viser til dialog med en rådgiver, sa Roald.

Helsebyråd Ruth Grung viste til e-posten hvor ledelsen i Etat for helsetjenester diskuterer risikoene ved å etablere en Excel-fil for lagring av data. Der står det:

«Jeg kontaktet «Personvernombudet» med tanke på regelverk for lagring av helseopplysninger knyttet til arbeid med smitteoppsporing. Rådgiveren (BA har fjernet navnet på vedkommende) tok kontakt tilbake. Det ble oppgitt at det er mulig å etablere en tilgangsstyrt midlertidig mappe forbeholdt personell som arbeider med smitteoppsporing ... Det er ikke nødvendig å melde dette inn til Personvernombudet.»

Byråden forklarte videre at saken er meldt inn til Datatilsynet. Det ble også opplyst at kommunen torsdag har lagt ut informasjon om listen på sine hjemmesider.

Nå kan man også søke om innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om seg selv.

Har du tips om saken?

Kontakt meg på e-post, telefon eller på kryptert melding via Signal.

lars.selvik@ba.no | 47661546

– Spent på hva som kommer

Leder av kontrollkomiteen, Henning Warloe (H), mener at saken er viktig og at de ønsker å se nærmere på den.

– Før orienteringen i dag tenkte jeg at det ville vært rart om vi ikke foretok oss noe. Nå har vi fått vite at saken er meldt inn til Datatilsynet og det er riktig at vi avventer til de har uttalt seg om saken, sier Warloe.

Hafstad Thorsen er enig med Warloe, og er tydelig på at denne saken er betydningsfull.

– Jeg er veldig spent på hva som kommer. Jeg føler at saken er litt mer alvorlig enn det gis uttrykk for. Man forstår at det var en krevende tid, men det er nettopp derfor vi skal sørge for at systemene til kommunen holder mål. Det gjelder også i krevende tider, sier Hafstad Thorsen.

– Det er noe med at ting ikke er journalført som jeg kjenner meg ubekvem med. Jeg regner med at Datatilsynet også vil påpeke dette.

Han mener kontrollutvalget bør gjøre en juridisk vurdering, men at de nå må vente på svaret fra Datatilsynet.

– Dette er en sak for kontrollutvalget og en sak vi ønsker å jobbe videre med. Grunnen til at vi ikke setter i gang tiltak nå, er fordi vi avventer Datatilsynet, sier Hafstad Thorsen.