Den nye undervarianten, som har fått kallenavnet sitt etter sjømonsteret Kraken, sprer seg i USA dobbelt så raskt som den vanlige omikronvarianten. Varianten er påvist i 29 land.

Den skal være den mest smittsomme så langt, og nå øker den også i Norge.

Tidligere ble det meldt at varianten økte kraftig i Norge, men FHI påpeker at det ikke er grunnlag for å si at det er en kraftig økning.

Kraken er en mutert variant av omikronviruset, og det tekniske navnet er XBB. 1.4.1.

En nær slektning av denne varianten ser ut til å være i ferd med å ta over i USA.

I Folkehelseinstituttet (FHI) sin siste rapport om spredningen av koronaviruset i Norge, som ble lagt fram før jul, var varianten nederst på lista over alle varianter. Nå ser imidlertid FHI at den øker.

– Den siste tiden har det vært en klar økning, og det er spesielt mange fra Oslo, forteller virusekspert Karoline Bangstad i FHI til NRK.

– Et tullete og unødvendig kallenavn

Folkehelseinstituttet (FHI) er imidlertid ikke bekymret.

– Vi har påvist XBB. 1.5 et par ganger i Norge. Vi har sett en del av andre lignende XBB-varianter uten at det har gitt særlige problemer, skriver fagdirektør Preben Aavitsland i en epost til NTB.

Kallenavnet har han ikke mye til overs for:

– «Kraken» er et tullete, unødvendig og uoffisielt kallenavn som bare er egnet til skape unødvendig frykt.

Han forsikrer at FHI følger situasjonen, både for XBB. 1.5 og nye varianter rundt i verden.

– Det ser ikke ut til at denne gir mer alvorlig sykdom hos dem som smittes, selv om den kanskje smitter flere. Siden den norske befolkningen er godt beskyttet mot alvorlig sykdom, etter at de fleste er vaksinert to-fire ganger og i tillegg har hatt korona, er vi foreløpig lite bekymret for XBB. 1.5.

Tre epidemier herjer fortsatt

I sin ferske ukesrapport skriver FHI at epidemiene av covid-19, influensa og RS-virus fortsatte å øke i siste ukene av 2022.

– Antall nye sykehusinnleggelser med luftveisinfeksjoner er høyt og øker fortsatt. Det er nå flere innleggelser med influensa enn med covid-19.

Flere europeiske land opplever nå epidemiene som kommer samtidig. Det skaper stort press på sykehusene.

– I Norge er belastningen på sykehusene som skyldes luftveisinfeksjoner større enn alle år før pandemien, står det i rapporten.

Ennå noen uker igjen til toppen

Sykehusene bes om å være forberedt på mer sykdom i tiden som kommer, både i form av pasienter og sykefravær blant ansatte.

– Epidemiene ventes å nå toppen om noen uker, men vil fortsette gjennom vinteren.

FHI understreker at det ennå ikke er for sent å vaksinere seg dersom man ikke har gjort det.

– Vi ber kommuner og helseforetak om fortsatt å legge til rette for rask og lett tilgjengelig vaksinering mot influensa og covid-19, opplyser FHI.