BA skrev i forrige uke om planene om et stort krematorium og gravplass med 5800 graver ved Tennebekk på Laksevåg.

  • Se kart og illustrasjoner av planene i bildeserien øverst!

Med en anslått kostnad på 106 millioner kroner blir dette det største prosjektet i historien til Gravplassmyndigheten i Bergen. Men planene vekker opprør blant mange på Laksevåg, som bruker det aktuelle området som inngangsport til Kanadaskogen.

– Vi har kjent til planene i flere år, men håpet at de var lagt i en skrivebordsskuff og glemt, sier Arild Helle til BA.


– Engasjementet er formidabelt

Den pensjonerte oljeplattformsjefen kastet seg rundt og dannet en aksjonsgruppe mot krematorium. Et innlegg om «Nei til krematorium i naturskjønne Tennebekk» har på tre dager fått over 500 reaksjoner og 250 kommentarer i en lukket Facebook-gruppe for venner av Laksevåg.

– Engasjementet er formidabelt. Dette vil slå fullstendig beina under miljøet her, mener Helle.

Parkeringsplassen med plass til rundt 30 biler er full denne formiddagen. Turgåere kommer og går.

– De burde heller bygget større parkeringsplass. I helgene pleier det å stå biler parkert langs hele veien her, forteller Helge Sætre, nyvalgt leder i Laksevåg Turn og Idrettslag.

– Eldorado for barnefamilier

I området hvor gravplassen skal ligge er det i dag blant annet en luftegård for hunder, og et minnesmerke for begravde krigsfanger. Gjennom området risler Tennebekk, som renner ut i Liavatnet like nedenfor. Fra trærne lyder fuglekvitter.

Aksjonsgruppen peker og forklarer. Her finner vi det eneste hjortetråkket mellom Lyderhorn og Kanadaskogen, ørret som gyter i bekken, variert skog, hasselnøtter, blåbær, fossekall, ekorn og rev.

– Dette er et eldorado for barnefamilier. En eventyrskog. Og hele dette økosystemet blir kraftig berørt om planene gjennomføres, hevder Helle.

Aksjonsgruppen har forståelse for at det bygges krematorium og gravplasser, men mener at det må finnes bedre steder alternativer til plassering.

– Primært ønsker vi at hele Kanadaskogen vernes som et viktig natur- og friluftsområde. Grøntområder taper alltid mot utbygging, men det er ikke rom for mer nedbygging av naturen på Laksevåg nå. Vi må sette sluttstrek, sier Karl Morten Bårdsen.

Skeptiske etater

Prosjektet i Tennebekk er forankret i gravferdsplanen for Bergen kommune i perioden 2018 til 2028, som er vedtatt av bystyret. Planforslaget er for tiden i en reguleringsprosess. Utbygging er planlagt å starte opp i 2026.

I en nylig avsluttet høringsrunde kom det frem at det ikke bare er Laksevåg-beboere som har innvendinger mot planene.

Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune etterlyser utredning av konsekvenser for friluftsliv og dyreliv. Naturforvaltningsseksjonen foreslår å halvere planområdet, og dermed spare bekken og området øst for den.

Vestland fylkeskommune påpeker problemer med friluftsinteresser, naturmangfold, kulturminner og trafikksikkerhet.

– Vi fraråder forslaget til reguleringsplan ut ifra de samlede negative konsekvensene, og anbefaler at lokalisering av gravplassen blir endret, eller at planforslaget blir vesentlig omarbeidet, konkluderer fylkeskommunen.

Ikke aktuelt med andre tomter

Inghild Hareide Hansen, gravsjef i Bergen kirkelige fellesråd, takker for engasjementet og innspillene som er kommet til planene i Tennebekk.

– Arealet har vært avsatt til gravplass i kommunens arealplan siden 1989, så dette har hele tiden vært en mulighet. Forslaget nå kommer på bakgrunn av at det er behov for flere graver i bydelen, og at dagens krematorium med to ovner vil måtte fornyes, forklarer Hansen.

– Saken har vært ute på første gangs høring. Nå lytter vi til de mange innspillene, og ser på hvordan vi kan ta best mulig hensyn til disse, fortsetter hun.

– Er det andre tomter som er aktuelle for prosjektet?

– Nei, ikke i dag. Det er ikke mulig å utvide krematoriet i Møllendal, og det er få mulige tomter i Bergen. Det er bakgrunnen for at et areal som allerede er avsatt til gravplass er foreslått som krematorium.

TIPS OSS!

BA ønsker tips om trosliv og trossamfunn i Vestland. Journalist Mats Myredal kan kontaktes på e-post mats.myredal@ba.no, eller på kryptert melding via Signal til telefon 95702434. Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.