Kraftig nedgang hos både fastleger, legevakt og Akuttmottaket

Etter at tiltakene for å hindre koronasmitte ble innført, har Akuttmottaket på Haukeland tatt imot cirka 40 færre pasienter i døgnet enn i månedene før. Også hos fastlegene og på Bergen legevakt kommer det langt færre folk enn normalt.