Det nærmer seg dommens time for hvilke el-løperhjul-selskaper som skal få tillatelse til å drive videre i bergensgatene.

Nylig gikk søknadsfristen ut for selskapene som vil leie ut de elektriske farkostene de to neste årene. På forhånd har selskapene som i dag leier ut farkostene lagt ulike syn for dagen. Mens brorparten aksepterer og ser positive sider ved lisensordningen, har markedsleder Ryde et annet syn. Ledelsen i dette selskapet mener lisensordningen vil skade konkurransen i markedet, og mener brukerne vil bli skadelidende.

Det er ikke første gang Ryde har inntatt andre holdninger enn de andre aktørene i mikromobilitetsmarkedet. Ryde er eksempelvis det eneste av selskapene som har stått utenfor kommunens prøveordning. Fremgangsmåten har gjort Ryde til den markedsledende aktøren, med et sted mellom 69 og 75 prosent av markedet i Bergen. Det har sikkert gitt gode inntekter, men det har også skapt mye rabalder. BA har omtalt branner, parkeringskaos, ulykker og mulige brudd på arbeidsmiljøloven. Ryde og Bergen kommune har også møttes to ganger i retten. Begge gangene har førstnevnte gått seirende ut.

Nylig sto en, bokstavelig talt mannsterk, forsamling av Ryde-ansatte frem i BA og fryktet at de gamle uenighetene skal diskvalifisere selskapet fra å få el-løperhjullisens i Bergen. Den frykten bør være ubegrunnet. Når kommunen etablerer en konkurranse om å få drive virksomhet på offentlig gategrunn, bør det forutsettes at konkurransen foregår på en rettferdig måte. Det har også byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke (MDG) forsikret om.

Fra en svært så cowboy-preget start har aktørene i el-løperhjulmarkedet kommet med ulike forbedringer og tekniske løsninger for å gjøre hverdagen tryggere både for brukere og andre trafikanter. Blant tilbud og krav i de ulike selskapene er føreropplæring, piggdekk og generell ansvarsforsikring for brukerne. Slike faktorer blir ifølge kommunens hjemmesider ikke tillagt vekt i vurderingen av søknadene.

Når det gjelder forsikringskrav skriver kommunen at «Bymiljøetaten har vurdert at lov om utleie av små, elektriske kjøretøyer på offentlig grunn ikke gir hjemmel til å innta krav om ansvarsforsikring i lokale forskrifter». Heller ikke vil kommunen stille krav til tariff og arbeidsvilkår i selskaper som ønsker lisens.

Det er naturlig at ansatte i et selskap som venter på svar om de å drive videre, og der konkurransen ikke innebærer virksomhetsoverdragelse, blir nervøse. Men for de Ryde-ansatte sin del må de sette sin lit til at kommunen gjør en ryddig vurdering av søknadene, og velger selskapene med de beste løsningene.

Tidligere stridigheter kan ikke spille en avgjørende rolle i det bildet. Derimot burde krav til skikkelige ansettelses- og arbeidsforhold og hvor godt brukerne er forsikret spilt en mer dominerende rolle. At kommunen velger å se helt bort fra de faktorene, er vanskelig å forstå.