Helse Bergen har kuttet ventetiden for kreftpasienter

Helse Bergen var dårligst i landet på pakkeforløp for tre krefttyper. Nå har de tatt grep og fått ned antall fristbrudd.