Sol Torkildsen-Espeland (14) fikk kreft som barn. Overlevde, men har store senskader. Familien sliter med å få hjelp til henne. 
Mamma Mariann Torkildsen  og pappa Jan Terje Espeland.
Eirik Hagesæter

Kreftfri, men ikke frisk

Da Sol (14) var åtte, fant leger en svulst i på størrelse med en golfball i hjernen hennes. Hun overlevde kreften, men savner tettere oppfølging av senskadene.
Publisert