– Vi har et kjempegodt samarbeid med russen, de gjør en strålende jobb. Men det er ikke nok russ til å dekke alle husene i Bergen, sier Lena Teigland, leder for Kreftforeningens innsamlingsaksjon på Vestlandet.

– Flere har ventet på besøk

Aksjonen «Krafttak mot kreft» markeres hvert år fra fra 11. til 17. mars. Selve innsamlingsdagen er søndag 17. mars.

 I fjor fikk Kreftforeningen inn 42 millioner på landsbasis. I år er målet minst 45 millioner.

– Tidligere år har vi fått tilbakemeldinger fra folk som har visst om aksjonen og ventet på å få besøk. Men hittil har vi ikke klart å dekke alle husstander i Bergen. Det vil vi prøve å gjøre noe med, sier aksjonslederen.

I tillegg til bøssebærere ønsker hun seg folk som kan være med å organisere innsamlingen i de ulike bydelene.

– Vi trenger spesielt frivillige i Fyllingsdalen og i Åsane. I Åsane har flere videregående skoler blitt lagt ned. Det gjør at vi ikke klarer å nå bredt nok ut. Det går an å melde seg på frivillig.no eller direkte til oss, oppfordrer Teigland.

De farligste diagnosene

Temaet for innsamlingsaksjonen i mars er kreftformer med lave sjanser for overlevelse.

– Syv av ti som får en kreftdiagnose overlever. Men enkelte kreftformer er det er ganske lave overlevelsessjanser på, sier Teigland.

Lungekreft og bukspyttkjertelkreft er blant disse.

Mens bare to av ti overlever lungekreft er det kun en av ti som overlever bukspyttkjertelkreft.

Vil etablere kompetansemiljø

– Vi vil løfte oppmerksomheten mot disse diagnosene. Pengene vi samler inn denne gangen skal gå til å etablere et kompetansemiljø på særlig disse kreftsykdommene. I tillegg skal en del gå til palliasjonsforskning. Vi ønsker å vite mer om lindrende behandling i livets siste fase, slik at den kan være best mulig, sier hun.

Kommunikasjonsrådgiver i Kreftforeningen, Hilde Kleppestø, forsikrer om at det som samles inn vil monne i kampen mot sykdommen som årlig rammer 32.000 nordmenn.

– Det har skjedd fantastisk mye de siste 10–20 årene. For 40 år siden døde to av tre med en kreftdiagnose. Nå overlever syv av ti. Kreftforskning er kostbart, men viktig. Slik at kreftbehandlingen blir bedre og flere liv kan reddes fastslår Kleppestø.