Det kommer frem i den ferske avgjørelsen fra domstolen. Høyesterett har kommet til at sammenhengen mellom prostatakreft og påvirkningen som brannmenn utsettes for, er usikker.

«Det kan med dagens medisinske kunnskap ikke ansees som overveiende sannsynlig at eksponeringen i brannmannyrket er egnet til å fremkalle prostatakreft. Vilkåret for å få godkjent sykdommen som yrkesskade er dermed ikke oppfylt», skriver de.

Dermed har de besluttet at prostatakreft ikke kan regnes som yrkessykdom for brannmenn.

– Jeg må si at jeg er veldig skuffet, sier Henry Sørensen til BA fredag.

Flere års kamp

Sørensen fikk diagnosen prostatakreft for tolv år siden – 30 år etter at han sluttet i brannvesenet.

BA intervjuet ham før saken skulle opp i Høyesterett tidligere i høst. Da var han ikke i tvil om at all røyken og giftige gasser han ble utsatt for som brannmann, var årsaken til kreften.

Han fortalte at beskyttelsen de brukte på den tiden, ikke var i nærheten av den som brukes i dag.

– Da jeg begynte i brannvesenet i 1965, var verneutstyret særdeles dårlig. Vi fikk utlevert sjøstøvler, regnfrakk, en stålhjelm og skinnbelte. Det var det eneste vi som sto ute og slukket branner, var utstyrt med.

79-åringen har beskrevet pensjonisttilværelsen som et tidvis helvete. I 2017 søkte han om yrkesskadeerstatning hos Nav.

Den søknaden ble avslått. Da gikk Sørensen et steg videre, og saken hans ble først diskutert i trygderetten, så lagmannsretten.

Heller ikke der fikk den nå 79 år gamle mannen medhold. De mente at det ikke i tilstrekkelig grad var bevist at arbeidsforholdene var sykdommens utløsende årsak.

Det er den samme konklusjonen som også Høyesterett nå har kommet til.

– Det var så mye som tydet på at det kom til å gå veien denne gangen, på grunn av all forskningen og dokumentasjonen som ligger til grunn. Nå er det bare Norge som henger etter og ikke vil ta hensyn til disse resultatene, sier Sørensen.

WHO: Hele yrket er kreftfremkallende

Sørensens sykdomshistorikk er nemlig på ingen måte unik.

I en stor undersøkelse som ble omtalt av Kreftforeningen i februar i år, hadde 3881 brannmenn som jobbet ved 15 norske brannetater mellom 1913 og 2019 deltatt.

Blant disse ble det registrert 845 krefttilfeller.

Ifølge studien har brannmenn i Norge økt risiko for kreft i urinveier, strupe og brysthinne.

Forskning viser også at risikoen for å bli kreftsyk som følge av å ha jobbet i brannvesenet, er cirka 20 prosent høyere enn i den generelle befolkningen, ifølge Kreftforeningen.

I tillegg har Verdens helseorganisasjon, WHO, klassifisert hele brannyrket som kreftfremkallende.

– Vi tar over stafettpinnen

I en pressemelding sier Fagforbundet, som har representert den pensjonerte brannmannen, at også de er svært skuffet over avgjørelsen til Høyesterett.

De retter samtidig en stor takk til 79-åringen fra Bergen.

– Vi er takknemlige for at vårt medlem, Henry Sørensen, orket å stå fremst i denne kampen som har vært så viktig for så mange, sier Fagforbundets advokat, Anne-Gry Rønning-Aaby.

Rønning-Aaby mener at dommen er svært streng med for strenge krav til bevis. Den samsvarer heller ikke med WHO sin klassifisering av yrket.

– Dette hadde vi forventet at Høyesterett ville lagt betydelig mer vekt på.

Generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, kaller dommen for et enormt nederlag. Nå har kampviljen imidlertid bare blitt enda større, skal vi tro henne.

– Dommen viser at det er altfor vanskelig for brannmenn å bevise at det er jobben som har gjort dem syke. Henrys kamp har likevel ikke vært forgjeves. Vi tar over stafettpinnen, og nå vil vi jobbe for å endre loven, sier Ross i en uttalelse.