Krigshistorien fra Isdalen som er lite kjent

Av

Alt startet med eksplosjonsulykken på Marineholmen i 1940. Tyskerne måtte flytte ammunisjonslaget til Isdalen. I fem år var dagens turområde okkupert. Gjerder og vaktposter stanset alt!