Aktor, statsadvokat Arild Oma, la ned påstand om at mannen som drepte den 37 år gamle Ingvild Myking i Hylkje i Bergen 20. juli 2006, burde dømmes til forvaring med en tidsramme på 21 år og en minstetid på ti år.

Da saken var oppe i Gulating lagmannsrett fant juryen ham skyldig i overlagt drap på kvinnen og voldtekt av en ti år gammel jente.

Klokken 1430 i dag ble dommen avsagt. 37-åringen ble dømt til 21 års forvaring.

Gulating lagmannsrett skriver i dommen at 21 års fengsel ikke er nok til å verne samfunnet, og at Pedersen derfor må idømmes forvaring. Retten mente at det ville være nærliggende fare for at Pedersen vil på nytt begå alvorlige volds- eller seksuallforbrytelser om han fikk slippe ut etter fengselsstraff.

Det ble lagt vekt på hans tidligere rulleblad, der han blant annet er dømt for ran og vold, blant annet et grovt ran av to eldre damer i 1990.

Pedersen må betale 250 000 kroner til jenten som ble utsatt for det seksuelle overgrepet.

Han må også betale 86 000 kroner til moren til jenten. Disse pengene skal dekke utgifter til psykolog.

Allerede rett etter domsavsigelsen varslet forsvarer Tor Erling Staff at forvaringsdommen blir anket.

– Forvaring burde ikke ha vært brukt. Retten har sett helt bort fra hans personlighet og funksjonsevne, sier Staff til NTB.