– Noen av våre mest erfarne etterforskere er satt på saken, under ledelse av Ragnar Ringvoll, forsikrer kriminalsjef Arne Pedersen i Kristiansand overfor BA.

Riksadvokaten besluttet at Agder politidistrikt skulle overta etterforskningen av den nye vendingen i den såkalte rådmannssaken.

Bakgrunnen var at politiet i Bergen og statsadvokaten i Hordaland erklærte seg inhabile til å foreta en ny granskning.

SAKSPAPIRER

I romjulen har Ringvoll og hans team gått igjennom saksdokumentene fra den over ti år gamle straffesaken i Bergen.

For mer enn fem år siden oppklarte Ringvoll det bestialske drapet på de to jentene i Baneheia. Den gang som nå er det Pedersen som uttaler seg til mediene.

I 2001 ble Ringvoll, en tidligere omreisende emissær i Indremisjonen, utnevnt til «Årets politimann» av politibladet Etterlyst.