Skuteviksboder 13 ble ødelagt av storbrannen natt til 7. september 2008. I tillegg ble tre fredede naboboder helt eller delvis skadet.

  • Nyheter

Den 28 år gamle italieneren studenten Michele Saluzzi var tiltalt for uaktsomt å ha forårsaket brannen i forbindelse med at han sovnet fra en komfyr som sto på, men på grunn av store uklarheter om hvordan brannen oppsto, ble han i desember i fjor blankt frikjent.

DØMT

I en årrekke ble lokalene disponert til boligformål til tross for at det aldri ble søkt om. Flere av dem som overnattet i boden var utenlandske sesongarbeidere på Torget i Bergen.

Eier Jan Harald Helmich Pedersen og leietaker Arne Steen ble i fjor ilagt forelegg av påtalemyndigheten, men nektet straffskyld.

Nå har tingretten enstemmig funnet dem skyldig i brudd på plan- og bygningsloven.

– Vi er fornøyd med at vi fikk gjennomslag i vårt syn om at loven var brutt og at det hadde skjedd en bruksendring som ikke var omsøkt, sier politiadvokat Anders Johnsen til BA.

Tingretten mener Helmich Pedersen i hvert fall stilltiende gjennom manglende handling, har formidlet til Steen at det ikke var ulovlig å la mennesker bo i bygningen.

– Som eier var Helmich Pedersen nærmest til å bringe på det rene hvilken bruk som var lovlig i bygningen, skriver dommerne.

Under rettssaken la påtalemyndigheten frem en oversikt som viser at Steen hadde hatt 120 000 kroner i inntekter på den ulovlige utleien til boligformål. Retten vedtok å inndra halvparten av beløpet til inntekt for statskassen. Helmich Pedersen bot er på 60 000 kroner, mens Steen må ut med 30 000 dersom dommen ikke blir anket.

TILFREDSSTILTE IKKE KRAV

At bygningen brant får ikke få betydning ved straffutmålingen. Retten mener det ikke er noen årsakssammenheng mellom det forhold at boden ble brukt til boligformål, og selve brannen.

Men tingretten slår fast at brannsikringskravene ville vært vesentlig annerledes dersom brannvesenet hadde blitt informert om bruken.

– Videre legger retten til grunn som åpenbart at flere av hyblene ikke tilfredsstilte minimumskrav til beboelsesrom i forhold til lystilgang, isolasjon osv, heter det i avgjørelsen.

Leietaker Steen nektet straffskyld fordi han mener han handlet i villfarelse angående lovligheten av utleievirksomheten.

Tingretten påpeker at det er flere forhold som indikerer at brannvesenets tilsynsavdeling muligens ikke har utført sitt tilsynsoppdrag med en slik intensitet og iherdighet som kunne vært ønskelig.

– En eventuell uaktsomhet hos brannvesenet - noe retten ikke tar stilling til - er i denne konkrete saken uansett ikke grunnlag for å statuere en unnskyldelig rettsvillfarelse, heter det i dommen.