Her debuterte Norges verste serieforbryter allerede i 1976. Bak senteret opp mot Myrdalsskogen ble fire gutter som i 1976 var mellom 10 og 13 år utsatt for overgriperen. Guttene var elever ved Haukedalen skole i Åsane.

Siden 70-tallet har han misbrukt 45 gutter i Bergen. Siden har han også vært jaget i store deler av landet. Han har vært på ferde i Odda, i Sauda, og flere steder på Østlandet.

ETTERLYSER TRE OFRE: Et vitne, en mann som nå er i 40-årene har kontaktet politiet om overgrepet.

Nå vil politiet svært gjerne ha kontakt med de tre som fortsatt lever.

- Vårt vitne husker ikke navnene på de fire guttene, bare på den ene gutten som han gikk i klasse med. Denne personen er nå død. Hvem er de tre andre? Spør Aksnes.

- Overgrepet skjedde i årene fra 1976 til 1978, sier utrykningsleder i kripos, Håvard Aksnes til BA.

Vitnet var selv ikke utsatt for overgrep, men kjente de fire guttene som var det. Han møtte skolekameratene ved senteret og de fortalte hva de hadde vært utsatt for en høst- eller vinterdag ved Åsane Senter.

TOK MED SEG TO AV DE SIRE GUTTENE: Overgrepet som hendte er helt klassisk for forbryteren som senere jages som Lommemannen. Han ba to av guttene holde vakt ved en sti inn til skogen. To av guttene tok han med seg.

- Vårt vitne så ikke overgriperen og kan derfor ikke gi noe signalement av ham. Men det kan kanskje de tre nå voksne mennene som utsatt for overgrepet rundt 1976, da Åsane senter var under oppbygging, sier Aksnes.