Dermed kan Vaksdal og Osterøy kommuner spille en større rolle i rehabiliteringen av kriminelle.

Ulvsnesøy, eller Bergen fengsel avdeling Osterøy som er det offisielle navnet, ligger i Osterøy kommune, tvers over fjorden fra Vaksdal.

– Tanken er at de innsatte skal leve et mer normalt liv mens de soner. De skal bo på Ulvsnesøy, men gjerne være i normalt arbeid eller gå på skole på dagtid, sier fengselsbetjent Heidi Rongved, som er positiv til omleggingen.

Kommunene støtter opp om søknaden, og vil kunne sysselsette innsatte hvis ordningen blir innført.

TAKLE: Aps Hilde Magnusson Lydvo har vært med på å kjempe for landsbyfengselsmodellen på Stortinget, og håper at Ulvsnesøy får bli prøvekanin.

– Poenget er å straffe smartere. Vi må huske at de menneskene som er inne til soning, før eller siden slipper ut, og blir naboen din igjen. Da er det bedre at de får rehabilitering i fengselet som gjør at de lettere kan takle hverdagen når de kommer ut, sier Lydvo.

VOLD: Svært mange innsatte i norske fengsler har en tøff bakgrunn, og de er ikke nødvendigvis i stand til å ha en vanlig jobb, bo for seg selv eller lage mat.

I landsbyfengselet vil det bli fokusert på at de skal lære seg å takle dagliglivet.

– Det blir også lagt til rette for at de innsatte kan delta i stormøter og konfliktmegling, og løse konflikter uten bruk av vold, sier Lydvo.

Tilbudet har potensial til å bli svært populært blant de innsatte. Vanligvis får fanger 55 kroner dagen å klare seg for. Men i landsbyen er meningen at de skal få utbetalt vanlig lønn, og selv må klare å betale husleie og regninger.