Fullstendig frikjent

Artikkelen er over 11 år gammel

Atle Johan Løvaas blir renvasket av Gulating lagmannsrett for anklagene om kvakksalveri. - Ventet og gledelig, sier hans forsvarer Helge Wesenberg.

DEL

– Selv om det var ventet er frifinnelsen gledelig, sier forsvareren, advokat Helge Wesenberg til BA.

Gulating lagmannsrett avviste alle anklagene fra påtalemyndigheten om at Løvaas har brutt loven om alternativ behandling.

Også i Bergen tingrett ble Løvaas frikjent på en rekke punkter, men ble dømt til en bot på 20 000 kroner for å ha behandlet en voksen og tre barn mot infeksjoner, uten å ta hensyn til forbudet mot slik behandling.

I lagmannsretten ble han også frikjent for dette forholdet.

Lagmannsretten satte spørsmål ved saksbehandlingen fra politiet og Fylkeslegen.

"Lagmannsretten mener at politiet burde ha gitt Løvaas anledningen til å gi forklaring etter at politiet hadde fått oversikt over hva som var eventuelle straffbare forhold. Her kunne man avklart problemstillinger knyttet til begrepsbruken i journaler."

Ifølge Wesenberg har Løvaas langt på vei fått ødelagt sin praksis av denne saken, og måten pressen har behandlet den på.

Ifølge ham er saken skapt av Helsetilsynet på bakgrunn av en artikkel i VG i mai 2004.

Der forteller Løvaas at han har kurert mange svært syke, blant annet med kreft. Senere kom det frem at han feilaktig hadde gitt et barn en kreftdiagnose.

– Han har ikke påført noen pasienter skade. Pasientene har tvert imot fremstilt ham som en dyktig terapeut, sier Wesenberg.

Aktor, politiadvokat Rudolf Christoffersen er overrasket over frifinnelsen. Han vil nå gå nøye gjennom dommen og diskutere den med Helsetilsynet, før en anke blir vurdert.

Artikkeltags