Svar: En 39 år gammel tidligere ustraffet mann fikk 21 dagers fengsel mens to kvinner på 38 og 21 år slipper unna med samfunnsstraff.

– Mitt inntrykk er at det foregår en kjønnsdiskriminering. Domstolene toner ned den volden kvinner begår og tar den ikke like alvorlig som menns voldshandlinger, sier forsvarsadvokat Odd Drevland til BA.

DRIKKEMØNSTER: I oktober i fjor skrev BA at flere kvinner enn menn var satt under tiltale for vold mot politiet. Syv av elleve tiltalte var kvinner.

– Det er velkjent at kvinner har endret drikkemønster de senere årene. Få ting er så godt dokumentert som sammenhengen mellom alkohol og vold, uttalte politioverbetjent Tove Lian til BA.

Nå viser det seg at kvinnene slipper unna med langt mildere straffer.

En 39 år gammel offentlig ansatt ble i går dømt til 21 dagers fengsel etter at han sparket en politimann i lysken da han ble satt inn i fyllearresten en kveld i april i fjor.

Tingretten slår fast at politifolk har behov for vern i vanskelige situasjoner og at det er lite rom for å reagere med samfunnsstraff ved vold mot politiet.

Men bare en måned tidligere ble en 38 år gammel tidligere ustraffet kvinne idømt 36 timers samfunnsstraff. Hun ble funnet skyldig i å ha bitt en politibetjent i låret og skjelt ham ut etter noter på Legevakten i fylla. Retten la vekt på at kvinnen har aleneansvar for en syv år gammel datter.

BESKYTTELSE: I januar ble en 21 år gammel kvinne dømt for å ha sparket en politimann og to ambulansesjåfører i kroppen etter en pågripelse i sentrum. Dommen lød på 45 timers samfunnsstraff.

Også i denne saken ble det fremholdt at ambulansefolk og politifolk har krav på særskilt beskyttelse. Men retten la vekt på at kvinnen lenge har hatt rusproblemer og at hun nå var under rehabilitering.

I alle tre sakene var det ulike kvinnelige fagdommere.

– I saker hvor menn dømmes til fengselsstraffer blir det ofte vist til at andre kan ta over omsorgsoppgavene for barna mens de soner. Overfor kvinner bruker man sjelden slik argumentasjon, sier Drevland.