Gå til sidens hovedinnhold

Må i fengsel

Artikkelen er over 10 år gammel

Men eks-advokat Marius Reikerås ble frifunnet for grovt bedrageri.

I dag fikk den tidligere advokaten Marius Reikerås forkynt dommen mot seg i Bergen tingrett. Han ble frikjent for flere av tiltalepunktene.

  • Krim

Retten fant det ikke bevist at Reikerås har begått grovt bedrageri eller bidratt til grovt utroskap da han fikk utbetalt 1 975 000 kroner av den velstående bergensrederen Egil Anfindsen.

Reikerås er derimot funnet skyldig for å ha påvirket aktører i rettsvesenet, og må sone fem måneder i fengsel.

Han skal blant annet ha uttalt følgende til advokat Helge Wesenberg i forbindelse med et rettsmøte:

«Du skal vite det Wesenberg at du aldri skal klare å presse meg» og «du har lagt deg ut med feil person, jeg skal henge på deg til din grav».

Reikerås er også dømt for å ha tatt salær fra en kollega i forbindelse med nordsjødykkersaken.

Den tidligere advokaten, som mistet advokatbevilgningen sin i 2009, ble dømt til fem måneders fengsel.

– Dette er svært alvorlige forhold, der det skal reageres strengt av allmenn preventive hensyn. Det er av avgjørende betydning for aktører i rettssaker at det får fremføre sine saker uten urettmessig påvirkning eller frykt for represalier. Dette er et svært grunnleggende prinsipp for den allmenne rettssikkerheten, står det om straffeutmålingen i dommen.

Til tross for frifinnelsen for bedrageri og utroskap, retter dommen krass kritikk mot Reikerås virksomhet.

– Det tyder på at det har vært en svært uheldig sammenblanding av egne private midler og advokatvirksomhetens midler. Det reiser spørsmål om advokatens opptreden i forhold til regnskapsplikt, merverdiavgift og til etiske regler.