I dommen fra Bergen tingrett 14.oktober i fjor ble den profilerte advokaten idømt 90 dagers betinget fengsel.

I tiltalebeslutningen var Meltzer tiltalt for å ha fysisk og psykisk mishandlet sin kone og sin sønn. Han sto også tiltalt for å ha truet sin sønn på livet ved en anledning, ved å true han med en av sine klienter.

Bergen Tingrett frifant Meltzer for mishandlingen av samboeren, blant annet for å ha brukket fingeren hennes i 1996.

Statsadvokaten i Hordaland anket dommen videre til Gulating lagmannsrett som i dag idømte Meltzer to års ubetinget fengsel. Han er dømt for mishandling, fysisk og psykisk av samboer og sønnen.

Meltzers forsvarer, høyesterettsadvokat Tor Erling Staff la ned påstand om full frifinnelse for sin klient. Gulating lagmannsrett har fulgt aktor, statsadvokat Jarle Golten Smørdals påstand om to års fengsel.

Lagmannsretten legger til grunn at Meltzer "forsettelig, jevnlig har mishandlet sin familie - samboer og barn- både fysisk og psykisk."

Meltzer ble også dømt til å betale sin sønn oppreisning på 25 000 kroner.