– Reikerås har ikke fremlagt regnskaper eller ligningsoppgaver fra sin tidligere næringsvirksomhet som advokat til tross for at dette var etterspurt i tingretten, skriver lagmannsretten i en kjennelse.

  • Krim

Det var pensjonert tingrettsdommer og advokat Henrik Lunde (76) samt nåværende politijurist Trond Sekkingstad i Haugesund som begjærte ham konkurs.

De jobbet tidligere som rettshjelpere for Reikerås i forbindelse med saken om de 19 tidligere nordsjødykkerne som gikk til søksmål mot staten.

Kollegene bisto i arbeidet med erstatningssaken, men har ikke fått oppgjør og har krevd Reikerås for til sammen én million kroner.

De mener han har ignorert en kjennelse fra tingretten hvor han ble instruert i å betale ut rettshjelpsmidler.

Marius Reikerås har karakterisert konkursbegjæringen som sjikanøs. Bergen tingrett ville ikke åpne konkurs i fjor høst, men lagmannsretten har nå omgjort beslutningen etter anke fra de to tidligere kollegene.

I mai i fjor ble bergensadvokaten fratatt bevillingen fordi tilsynsrådet mener han er uskikket til å drive advokatvirksomhet.

Beslutningen kom etter at retten dømte ham til å betale tilbake 1,3 millioner kroner til en aldrende og dement skipsreder.

Eks-advokaten må betale de to tidligere rettshjelperne 32 000 kroner i saksomkostninger.