Da moren til søskenparet i 60-årene døde, var det med et usignert testamente. Et år senere tilbød broren å kjøpe innbo og løsøre for 100.000 kroner av resten av familien. I avtalen var det forutsatt at familiemedlemmene skulle få beholde gjenstander som moren hadde tilgodesett de enkelte medlemmene.

Stridens kjerne var to spisestuestoler som var gitt til søsteren. Verdien på stolene ble av Bergen tingrett vurdert til å være mellom to og fire tusen kroner.

Broren mente at disse stolene var en del av innboet, mens søsteren mente at disse var spesifisert til henne i morens testamente.

Krangelen gikk altså helt til retten, hvor saksøkeren tapte fullstendig. Han ble idømt å betale advokatutgiftene til søsteren, som kom på småpene 44. 594 kroner.