Småbarnsmor tatt med barneporno

Artikkelen er over 9 år gammel

Den 22 år gamle kvinnen hadde grov barneporno på sin egen PC. Hun slipper trolig fengselsstraff fordi hun er mor.

DEL

Kvinnen har et to år gammelt barn, og statsadvokaten i Hordaland mener at blant annet omsorgsansvaret hennes gjør at det er passende å reagere med betinget fengsel.

Det var i november i 2008 at en venn av kvinnen fikk sjokk da han lånte datamaskinen hennes. På skjermen dukket det opp filmer med grovt krenkende innhold, blant annet seksuelle overgrep mot to barn på fem og ti år.

RAZZIA: Vennen kontaktet senere politiet, og etterforskerne besluttet å gå til razzia og beslaglegge datamaskinen.

I avhør har kvinnen erkjent oppbevaring av fire filmer med barnepornografisk innhold.

Politiet i Bergen mener det straffbare forholdet kvalifiserer til en kortere ubetinget fengselsstraff, men statsadvokaten er av en annen oppfatning, og har innstilt på en betinget reaksjon.

22-åringen skal møte i en såkalt tilståelsessak med summarisk bevisføring i Bergen tingrett i neste uke.

Det er opp til dommeren selv å fastsette straffereaksjon, men i mange tilfeller velger de å følge påtalemyndighetens straffeforslag i tilståelsessaker.

Etter det BA har brakt i erfaring er det trolig første gang en kvinne må møte for en domstol i Bergen og svare for anklager om barneporno.

UBETINGET: En rekke menn er de siste årene dømt til ubetingede fengselsstraffer fra to og opp til syv måneder for befatning med større eller mindre mengder barneporno.

BA er kjent med at flere i politi- og rettsmiljøet reagerer på at kvinner generelt slipper billigere unna enn menn i straffesaker.

I februar i fjor dokumenterte BA at kvinner ofte får samfunnsstraff for vold mot politiet, mens menn som regel får ubetinget fengsel for de samme handlingene.

I en sak la retten blant annet vekt på at en kvinne hadde aleneansvar for en syv år gammel datter.

– I saker hvor menn dømmes til fengselsstraffer blir det ofte vist til at andre kan ta over omsorgsoppgavene for barna mens de soner.

– Overfor kvinner bruker man sjelden slik argumentasjon, uttalte advokat Odd Drevland til BA.

Artikkeltags