En kvinnelig saksbehandler hadde nettopp fortalt kvinnen at det var satt i gang omsorgsovertakelse for datteren samme dag.

27-åringen skal da ha gitt uttrykk for at hun visste hvor saksbehandleren bodde, at hun hadde barn og at det ikke skulle bli lett for henne.

«Du kommer ikke levende ut herfra dersom du gjør dette», var beskjeden hun fikk.

Kvinnen ble anmeldt for trusler mot offentlig tjenestemann. I retten la aktor ned påstand om samfunnsstraff i 36 timer. Men tingretten kom til at straffen på 30 dager skulle gjøres helt betinget med en prøvetid på to år.

Saksbehandleren forklarte at truslene var ubehagelige, blant annet fordi kvinnen trakk hennes privatliv inn i saken.

Retten vil ikke betegne forholdet som alvorlig. Dommerne slår fast at uttalelsene kom som affekthandlinger i en vanskelig livssituasjon.

Det ble pekt på at det kun dreide seg om verbale trusler og at tiltalte ikke er stor av kroppsbygning.