– Jeg spilte opp alle pengene på nettsiden BetSafe.com. Jeg lider av spillegalskap, forklarte bergenseren i Bergen tingrett.

Nå er han dømt til ubetinget fengsel i ett år og tre måneder for grovt underslag. I tillegg må han betale alle pengene tilbake til moren i 70-årene.

Underslagene pågikk i over ett år, fra januar i 2011 til mars i fjor.

Mannen forklarte at han trodde oppdraget som hjelpeverge ville bestå i å hjelpe moren med betaling ved brevgiro.

UTNYTTET SITUASJONEN

Han var ikke klar over at han skulle få tilgang til alle hennes økonomiske midler gjennom sin egen nettbank. Han lot seg friste og vedgikk i retten at han utnyttet situasjonen.

Mannen overførte penger fra morens konto til sin egen konto, og overførte penger tilbake til hennes konto de gangene han vant. Men gamblingen endte totalt sett med dundrende tap.

IKKE FORMILDENDE

Bergen tingrett slår fast at mannens spillegalskap ikke er formildende, men mener at underslagene ikke var kalkulerte og utspekulerte.

«En viss systematikk legger retten likevel til grunn at det har vært ettersom han forklarte at han disponerte morens penger som de var hans egne», heter det i dommen.

Det har foreløpig ikke lyktes BA å få en kommentar fra den underslagsdømte søndag.