Krim

Randveig ble utsatt for overgrep i seks år da hun bodde på barnehjemmet Morgensol i Bergen.

Seks års overgrep på barnehjem ødela mye av Randveigs liv. Nå vil staten hindre henne i å søke erstatning.

- Jeg opplever prosessen som tung, og jeg føler det som et nytt overgrep, sier Randveig Norén Risberg til BA.

ØKONOMISKE TAP
Nå har 61-åringen saksøkt staten for brudd på menneskerettighetene, og hun krever også dekket økonomiske tap etter et liv på uføretrygd, med store utgifter til psykolog og medisiner.

I går møtte Risberg og hennes prosessfullmektig, Stig Åkenes Johnsen i tingretten. På motsatt side satt regjeringsadvokaten. Tingrettsdommer Åge Fred Pedersen skal nå avgjøre om forhandlingene kan fortsette, eller om de skal stanses på grunn av omstridte foreldelsesfrister.

BLANT DE FØRSTE
- Vi vil be om en erstatning ut fra rettens skjønn. Men min klient har dokumenterte tap på 7,5 millioner kroner, sier Johnsen til BA.

Fra før har Risberg fått 725 000 kroner i erstatning. Skulle hun nå frem kan erstatningen komme opp i 6,7 millioner.

Risberg var blant de første barnehjemsofrene som stilte det offentlige til ansvar. Hennes sak mot Bergen kommune endte med en kommunal gransking, som avdekket omfattende overgrep på flere barnehjem.

SPESIALORDNING
Et enstemmig Storting har bestemt at det ikke skulle tas hensyn til foreldelse i disse sakene. Stortingsmelding 24 etablerte en spesialordning for billighetserstatning, og åpnet for erstatningssaker gjennom rettssystemet.

Men den første saken som havnet hos Barne- og familiedepartementet, ble avvist fordi den var foreldet.

- Kan man bebreide min klient for ikke å ha avklart ansvarsforholdene tidligere? Åpenbart ikke, svarte Johnsen retorisk.