Det var foreldrene til to jenter på fire og ni år som anmeldte en nabo for seksuelle overgrep mot de to barna, melder TV 2.

– EN SVIKT

Politiet etterforsket anklagene, men statsadvokaten henla etter hvert saken på grunn av mangel på tekniske bevis. Jentenes bistandsadvokat klaget imidlertid på henleggelsen, og det var opp til Riksadvokaten å avgjøre om det skulle tas ut tiltale.

Men Statsadvokaten sendte ikke inn klagen i tide.

– Her er det bare å beklage. Vi har hatt en svikt og et sammenfall av uheldige omstendigheter. Saken kom inn her og skulle vært videresendt til Riksadvokaten. Dessverre ble den liggende. Den var merket med en frist, men den merkingen sto på side to i oversendelsesdokumentet og vi så den ikke, sier førsteadvokat Eirik Stolt-Nilsen ved Hordaland statsadvokatembeter.

TVILER IKKE PÅ OVERGREP

Jentenes barnepsykolog er ikke i tvil om at de to ble utsatt for overgrep.

– Begge jentene avga troverdige vitnemål, og i den oppfølgingen jeg har hatt i nesten et år er det klart for meg at de har vært utsatt for overgrep, sier barnepsykolog Henry Molvær ved Barnehuset i Bergen.