Til tross for skyhøy promille satte en mann (50) seg i bilen om kvelden 17. mai i fjor.

ALVORLIG SKADET

På Søre Fjellavegen i Fjell kommune gikk det galt. Der kom bilen hans over i motsatt kjørefelt og kolliderte med motgående kjøretøy. Dette medførte at han selv ble alvorlig skadet.

Mannen ble fraktet til Haukeland sykehus. Tilstanden ble der beskrevet som kritisk.

Ytterligere to personer ble lettere skadet i sammenstøtet.

Det oppsto også omfattende materielle skader på bilene.

TRAFIKKFARLIG

Blodprøver tatt av mannen to timer etter ulykken, viste en promille på 3,45.

«Kjøring med en så høy alkoholkonsentrasjon i blodet innebærer et betydelig potensial for fare i trafikken, som her realiserte seg ved at kjøringen endte i trafikkuhell med både personelle og materielle skader», skriver retten.

Like før ulykken fikk politiet tips om at bilen nesten hadde kjørt borti flere kjøretøy.

MÅ I FENGSEL

19. september i fjor ble mannen tatt uten gyldig førerkort i Øygarden.

50-åringen tilsto begge forholdene i retten.

Nordhordland tingrett har dømt mannen til 36 dager i fengsel. Han fratas lappen i to år, og og må betale en bot på 10 000 kroner.

«Ved gjenerverv av førerrett må det avlegges full ny førerprøve», står det i dommen.

Mannen ble også i 1985 straffet for promillekjøring.