Seks rumenere i alderen 20 til 46 år ble av Bergen tingrett i forrige uke dømt for menneskehandel av fire mindreårige barn fra 13–17 år i den såkalte sigøynersaken.

Saken er den største menneskehandelsaken i norsk rettshistorie.

I tillegg er en 38 år gammel kvinne dømt for å ha medvirket til voldtekt, mens en 26 år gammel mann er dømt for seksuelle overgrep mot en 13 år gammel jente.

Disse to fikk de strengeste straffene med tre år og seks måneder i fengsel hver.

ANKER SKYLDSPØRSMÅLET

Men siste ord er trolig ikke sagt i den svært omfattende og ressurskrevende rettsaken som gikk i tolv uker i tingretten.

Minst to av de dømte vil nemlig anke saken til Gulating lagmannsrett.

Det kom frem i et møte mellom to av forsvarerne og deres klienter mandag.

ER ALLEREDE LØSLATT

En 46 år gammel rumensk kvinne ble dømt til fengsel i ett år og seks måneder av tingretten.

– Vi er misfornøyd med dommen. Hun mener at hun er uskyldig. Hun er dømt for menneskehandel, noe som er et svært alvorlig forhold, og sånn sett er straffeutmålingen mild, men vi mener at hun burde blitt frikjent, og vi vil derfor anke skyldspørsmålet, sier 46-åringens forsvarer, Roland Kjeldahl.

– Hun har hele tiden ment at hun ikke har gjort noe galt. Slik hun ser det, er hun blitt født sigøyner og alltid levd som sigøyner. Hun er absolutt ikke skyldig i menneskehandel av verken egne eller andres barn, sier Kjendahl.

En 40 år gammel kvinne ble dømt for menneskehandel og fikk en fengselsstraff på ett år og ti måneder.

– Jeg kan bekrefte at vi vil anke skyldspørsmålet, utover det vil jeg ikke kommentere saken, sier forsvarer Ole-Petter Grythe Hoff.

Begge er allerede løslatt, ettersom straffene er sonet ferdig i varetekt.

FLERE VURDERER Å ANKE

Flere av de andre domfelte vurderer også å anke saken.

– Min klient er svært skuffet. Han mener at det ikke er grunnlag for at han skal bli dømt for menneskehandel, og at han er uskyldig dømt for seksuelle overgrep. Når det er sagt, er han fornøyd med at det tre og et halvt år istedenfor seks år som aktoratet ba om. Vi har tatt betenkningstid og vurderer å anke, sier Are Bohne, forsvarer for 26-åringen som er dømt for menneskehandel og seksuelle overgrep mot en 13 år gammel jente.

AVVENTER FORSVARET

Påtalemyndigheten ikke har tatt stilling til om de vil anke straffeutmålingen ennå.

– Det er en svært omfattende dom og vi må tenke oss nøye om først. En slik sak krever mye ressurser både fra oss og domstolene. Vi vil nok avvente og se om forsvaret vil anke, sa statsadvokat Arild Oma etter at dommen falt fredag.

Han vil ikke kommentere det faktum at minst to av de domfelte nå vil anke saken.