Ber om tre års fengsel for Drevland

Aktor, statsadvokat Benedikte Høgseth.

Aktor, statsadvokat Benedikte Høgseth.

Artikkelen er over 4 år gammel

Aktor Benedikte Høgseth mener tilståelsen skal tillegges liten betydning.

DEL

Eksadvokat Odd Drevland er tiltalt for underslag, bedrageri og dokumentfalsk.

Konstituert statadvokat Benedikte Høgseth holdt mandag sluttprosedyre i saken.

Hun ber om tre års fengsel for Drevland.

– Vi har tre fornærmede, og underslag som har pågått over mange år, viser hun til.

Forsvarer uenig

Høgseth mener det er skjerpende at underslaget ikke bare er begått mot forretningsklienter, men også mot privatklienter.

– Det er klart skjerpende at det er snakk om underslag som er begått løpende, totalt over seks år. Det er også skjerpende at Drevland har gått langt for å hindre Taxi Vest i å få sine penger.

Forsvarer Per Magne Kristiansen er uenig, og viser i sin prosedyre til at Drevland ikke har begått underslag i perioden juni 2004 til juni 2007.

Han mener tilståelsen skal ilegges mer vekt, og ber om at Drevland anses på mildest måte. Han åpner også for at deler av straffen gjøres betinget.

–  En tilståelse skal under en hver omstedighet vektlegges. Det er ingen tvil om at Drevland nå ønsker å få lagt denne saken bak seg, sier Kristiansen.

Innrømmer straffskyld

I retten i forrige uke la han kortene på bordet og innrømmet straffskyld.

Høgseth sier innrømmelsen kom lovlig sent.

– Alle saksforberedelser var da gjort. Da Drevland tilsto var han kjent med samtlige av sakens dokumenter, og hvilke bevis vi hadde.

Hun mener tilståelsen kun har hatt betydning for lengden på hovedforhandlingen, og derfor skal tillegges liten vekt.

Mediekjør

Den tidligere advokaten har i løpet av straffesaken gitt uttrykk for følelsen av å være i en offentlig gapestokk, og han har vært utsatt for et hardt press fra media.

– Han var en profilert advokat. Jo mer mediefokus, jo flere klienter. Da kan det ikke komme som noen bombe at de samme blitzlampene lyser på deg når du er tiltalt for underslag, sier aktor.

Hun mener det trolig ikke hadde vært det samme mediefokuset dersom Drevland hadde erkjent straffskyld på et tidligere tidspunkt.

– Jeg kjenner ingen andre advokater som er gift med en ordfører. Det er ingen tvil om at det har vært en enorm belastning for Drevland at media hele tiden har har forsøkt å finne en måte å koble henne inn i saken på. Det har hele tiden lagt i bakgrunnen i denne saken, sier Kristiansen.

Brudd på god advokatskikk

Høgseth mener de personlige forholdene som da han beskriver å ha møtt veggen, skjedde etter at mesteparten av underslagene var gjennomført. Hun mener personlige problemer i liten grad skal vektlegges når straffen skal settes.

– Han har utvist en rekke brudd på reglene i forhold til god advokatskikk, sier Høgseth, og viser til de mange uttakene fra Taxi Vest sin klientkonto.

Forsvaren sier det ikke er tvil om at Drevland skulle ha penger for den jobben han gjorde, men at det ikke forelå noen skriftlig avtale om motregning.

Drevland har erkjent å ha produsert en falsk avtale for å sikre seg betaling for utført arbeid for Taxi Vest.

– Dokumentet er produsert for å skjule en allerede begått forbrytelse. Det er også klart skjerpende at han har utnyttet en død manns navn, sier Høgseth.

Uvitende klienter

Samlet omfang på underslagene er 2,9 millioner.

– Når klienten i tillegg holdes uvitende om hva som kommer inn og ut på konto, er det tilfeldigheter som avgjør om underslaget blir kjent eller ikke. Både saken mot eiendomsselskapet og dødsboet hadde kanskje ikke blitt kjent dersom ikke Taxi Vest hadde politianmeldt Drevland, påpeker Høgseth.

Hun viser til at Drevland er tiltalt for å ha tatt 321.000 fra eiendomsselskapets klientkonto.

Avtalen skal ha vært at arbeidet hans ikke skulle koste mer enn 12.000 kroner. Måneden etter han fikk oppdraget med å gjennomføre eiendomssalget tok han ut 75.000 kroner.

– Han må ha skjønt allerede da at det var rettsstridig. Han må ha skjønt at et sånt uttak ville blitt kraftig protestert på, sier aktor.

Dom i saken faller 10. mars.

Artikkeltags