– Har du først blitt med i en gjeng, stilles det krav

Represalier venter for gjengmedlemmer som ikke deltar i kriminell aktivitet eller ønsker å trekke seg ut.