– Derfor får kriminelle strafferabatt

Førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen er bekymret over at den store bunksen med uavklarte straffesaker i Hordaland politidistrikt. Høsten 2013 lå det 10. 000 saker i denne bunken. Antallet er nå redusert til 7500  saker.

Førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen er bekymret over at den store bunksen med uavklarte straffesaker i Hordaland politidistrikt. Høsten 2013 lå det 10. 000 saker i denne bunken. Antallet er nå redusert til 7500 saker. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Saker blir liggende hos politiet i over fire år før de havner i rettssystemet.

DEL

BA har gjennomgått dommer fra Bergen tingrett de siste par ukene. Resultatet viser at politiet i en rekke saker bruk lang tid før de sender saken videre.

I en sak vedrørende Nav-svindel måtte en mann (38) vente fire år på å få saken opp i rettssystemet.

Redusert straff

Retten mener tidsbruken er kritikkverdig og må tillegges vesentlig vekt i formildende retning.

«Tidsbruken hos NAV, og ved etterforskningen hos politiet, er det ikke grunn til å reagere mot. Men saken var ferdig etterforsket høsten 2012, og tiltale ble tatt ut først 17. november 2014 – mer enn to år senere», står det i dommen.

Mannen fikk 30 timers samfunnsstraff.

En mann (44) fikk nylig satt ned straffen fra 90 til 60 dager på grunn av politiets tidsbruk.

I dommen vises til at forholdet ble anmeldt i september 2013 og tiltale først ble tatt ut i november

2014, og tas opp til doms i april i år. «Dette er tid siktede ikke kan lastes for og må derfor få betydning for straffeutmålingen», står det i dommen.

Avhørt ett år etter voldshendelse

En kvinne (53) møtte i slutten av mars i år i retten. Hun var tiltalt for å ha spyttet og slått en kafeansatt, samt kastet brostein etter ham. Hendelsen fant sted 20. desember 2012, over to år etter voldsutøvelsen.

Først 18. februar 2014 ble kvinnen avhørt av politiet. Tiltalen ble først tatt ut 21. november samme år, en måned før saken ville vært foreldet.

«Saken er oversiktlig, og det synes ikke å ha vært foretatt noen etterforskningsskritt etter dagen hendelsen fant sted utover avhøret av tiltalte. Det er følgelig tale om samlet inaktivitet i saken på nærmere 2 år», står det i dommen.

Dette innebærer et klart brudd på menneskerettighetene rettergang innen rimelig tid, påker retten. Kvinnen fikk 21 dagers betinget fengsel.

Havner i skuffen

En mann (56) ble nylig dømt til 30 dagers fengsel for tyveri hos TTS Marine i Fyllingsdalen 24. september 2013.

«Saken er imidlertid blitt gammel uten at tiltalte kan lastes for det», skriver Bergen tingrett.

56-åringen ble avhørt i oktober samme år. Retten viser til at saken ble lagt i en skuff. Der ble den i ett år før tiltalen ble tatt ut i november 2014.

På bakgrunn av dette kom retten til at fengselsstraffen i sin helhet skal gjøres betinget.

Fire år gammel sak

En mann i 60-årene er nylig tiltalt for å ha opptrådt skremmende og plagsom overfor fire unge jenter i alderen 12-15 år.

Den eldste jenten er i dag blitt 19 år gammel. Ifølge tiltalen forsøkte mannen å trekke henne i bilen sin. Alt skjedde over en periode på to uker i Austevoll og Fana i 2011.

Først i oktober i år, fire og et halvt år etter hendelsen, kommer saken opp for retten.

Hadde neste glemt saken

– Jeg har ikke snakket med politiet siden de avhørte meg på Austevoll like etter det skjedde. Jeg hadde egentlig glemt hele saken, sier hun.

Det er fire år siden hun var på påskeferie på Austevoll. Tiltalte skal da ha kommet kjørende i varebil og forsøkt å dra henne inn i bilen.

– Jeg husker at jeg klarte å komme meg unna, men jeg husker ingenting av hvordan han så ut.

Til høsten må 19-åringen etter all sannsynlighet møte i retten og forklare seg.

Både politiadvokaten og forsvareren beklager sterkt den lange saksbehandlingstiden

– Det er mange beklagelige omstendigheter, sier politiadvokat Elisabeth Ryen.

Forsvarer kritisk

Saken er blitt liggende i påvente av tilbakemeldinger og nedprioritert fremfor andre saker.

Mannen i 60-årene var først innstilt på en tilståelsesdom, men dette lot seg ikke gjøre.

Den lange saksbehandlingstiden kan ikke lastes mannen og dermed kan han regne med en solid strafferabatt dersom han blir funnet skyldig i anklagen.

– Det sier seg selv at en sak ikke skal ligge så lenge. Denne saken har vært en dramatisk periode i tiltaltes liv med et spesielt bakteppe, sier forsvareren hans, advokat Fredrik Verling til BA.

Etterlyst på Facebook

«Jeg klikket og det sa pang». Det forklarte mannen i 60-årene i politiavhør for fire år siden.

Han erkjente tidlig de faktiske forhold, men hevdet at han var i psykisk ubalanse.

Den tidligere ustraffede mannen meldte seg selv for politiet for fire år siden etter at bilen hans ble etterlyst på Facebook.

På Austevoll hadde skremte vitner registrert en bil med registreringsnummer som det var svart tape over.

Mannen er også anklaget for å ha kjøpt sex fra tre prostituerte kvinner, noe som er i strid med norsk lov.

– Særdeles uheldig

– Denne saken er eldre enn det vi ønsker. Det gikk relativt lang tid før den ble sendt i retur etter at det ble avvist å ta den inn i rettssystemet som tilståelsessak i august 2012. Først i desember 2014 kom saken tilbake til Statsadvokaten til ny behandling, opplyser førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen til BA.

Han har eksplisitt tatt opp tidsbruken i denne saken med Hordaland politidistrikt.

– En så lang tidsbruk er særdeles uheldig. Det har stor betydning for de for de fornærmede som venter på at saken skal avgjøres. Det har betydning for tiltalte, som vil ha krav på redusert straff fordi de har ventet for lenge, sier han.

Bekymret

Stolt-Nielsen understreker at straffesak er ferskvare, men viser til at lang tidsbruk ikke er et nytt fenomen.

De siste to-tre årene har det vært en vekst i restansen i Hordaland politidistrikt, altså saker som har ligget mer enn tre måneder uten påtaleavgjørelse.

Opphopning av eldre straffesaker er imidlertid ikke særegent for Hordaland politidistrikt, men et nasjonalt fenomen. De økende restansene nasjonalt er blant annet omtalt i proposisjonen til statsbudsjettet for 2015.

– Vi som straffesaksansvarlige er bekymret for restansesituasjonen i Hordaland. Det har vært en opphopning av saker, noe som er svært uheldig. Politiet har selv erkjent dette, og har satt ned en egen gruppe som jobber med å bygge ned restansene, sier Stolt-Nielsen, og legger til at han har store forhåpninger til arbeidet.

10. 000 uavgjorte saker

På et tidspunkt høsten 2013 hadde Hordaland politidistrikt nesten 10. 000 uavgjorte straffesaker. Siden den gang er tallet redusert antallet med nesten 2500.

– Selv om både påtalejurister, etterforskere og sivilt personell som arbeider med straffesaker har gjort en flott jobb og avgjort rekordmange saker i 2014, har vi fortsatt for mange gamle saker. Vi må likevel ikke glemme at vi også har mange eksempler på saker som etterforskes, påtaleavgjøres og pådømmes hurtig, sier visepolitimester Gunnar Fløystad, leder for retts- og påtaleenheten i Hordaland politidistrikt.

Alvorlige saker som drap, grov vold, grove sedelighetssaker og ulike typer av organisert kriminalitet, som menneskehandel, skal ha høy prioritet. 

– Hvilke saker hevner nederst i bunken?

– Målet er å prioritere rett, slik at de viktigste sakene gis forrang. Samtidig er det jo også slik at en del alvorlige saker er såpass krevende å etterforske at det ikke er til å unngå at de kan bli gamle. Det er ikke til å underslå at vi i dag oftere har beslag, blant annet av data som kan være svært tidkrevende å gjennomgå, sier Fløystad.

Vil redusere liggetiden

– Hvilke tanker gjør du deg om at personer som har begått alvorlige kriminelle handlinger får redusert straff på bakgrunn av dette?

– Det er selvfølgelig uheldig. Det er viktig at hele straffesakskjeden fra politi til domstoler og kriminalomsorg har nok ressurser og leverer god kvalitet. Det er derfor viktig å se hele straffesakskjeden i sammenheng. Det hjelper lite å fremstille og fengsle en siktet dersom han må løslates dagen derpå grunnet manglende varetektsplass. Slikt er både lite effektivt og et eksempel på dårlig kriminalitetsbekjempelse. Samtidig er det dessverre også en del av hverdagen vår. 

Han viser til at bevis forringes med tiden, og at det derfor er et viktig mål å redusere liggetiden.

Overgrepssak på vent

For snart to år siden meldte flere pasienter fra om overgrep på Rusakutten.

En mannlige sykepleieren på Rusakutten fikk sparken etter at tre ulike pasienter meldte fra om seksuelle overgrep.

Forholdene ble politianmeldt av Helse Bergen 18. juni 2013.

Snart to år senere har ikke politiet kommet særlig mye lenger med saken.

– Saken er fortatt under etterforskning, svarer politiadvokat Asbjørn Onarheim da BA spør om status i saken.

Han har siden i fjor høst hatt hendene fulle med etterforskning av drapet på Monika Sviglinskaja (8). Han har derfor ikke hatt anledning eller tid til å prioritere overgrepssaken på Rusakutten.

– Jeg har prioritert Monika-saken. Andre saker blir satt på vent, sier Onarheim.

Artikkeltags