TV 2 forteller om Laila Furubotn som jobber i Indre Masfjorden barnehage, men er deltidsansatt i Gulen og Masfjorden brann og redning. Etter et dagskurs i «Plivo», som står for pågående livstruende vold, må hun være forberedt på å ta politioppgaver.

– Du kan risikere å være alene og måtte rykke ut, sier Furubotn. Flere i branndistriktet har sagt fra at de ikke ønsker å være med på denne utviklingen.

Også fagforeningen Fagforbundet er skeptiske.

– Du går inn i et yrke med helt andre forutsetninger enn det som nå ligger til grunn, og det er alvorlig for utøvelsen av yrket og bekymringsfull for folk i distriktene og tryggheten til folk, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet.

Politistasjonssjef Tore Salvesen ved Bergen vest politistasjon presiserer at responstiden ikke skal bli lenger enn i dag, noe man frykter i distriktene. Han tror at omleggingen vil gi et bedre politi i Norge.

Justisministeren mener også brannfolkenes bekymring er unødvendig

– Politiet skal fortsatt gjøre politioppgaver etter Plivo-instruksene. Så skal vi sette brannfolk bedre i stand til om det er tiltak de kan gjennomføre sammen med operasjonssentralen mens de venter på politiet, så jeg mener den virkelighetsforståelsen fremstår som ganske feil, sier justisminister Anders Anundsen (Frp).