Vet du noen om dette? Ring BA på 800 33 044 eller kontakt journalisten på e-post.

To skoleelever på 17 og 18 år og tre ansatte ved anlegget ble sendt til sykehus etter gasslekkasjen ved Stureterminalen onsdag ettermiddag.

Skoleelevene var ifølge Statoil i praksis ved anlegget da ulykken skjedde.

Minst to av personene skal ha jobbet oppå en tank da de ble utsatt for en stor konsentrasjon av den giftige gassen hydrogensulfid. Gasslekkasjen førte til at de to mistet bevisstheten. Da andre kom til å for å hjelpe, ble de også utsatt for gassen.

Seks sendt til sykehus

Alle de fem ble fraktet til sykehus. I tillegg ble en brannkonstabel fra det lokale brannvesenet også sendt til sykehus for sjekk.

Haukeland sykehus opplyser samme kveld at tilstanden er kritisk for den yngste pasienten. En 50 år gammel arbeider er alvorlig skadet.

Den 18 år gamle skoleeleven og to arbeidere på 19 og 30 år er lettere skadd.

Brannkonstabelen blir også betegnet som lettere skadet, ifølge sykehuset.

Lå på en tank

Ulykken ble meldt til politiet klokken 1612 onsdag. Luftambulansen, politi, ambulanse og brannvesen ble sendt til stedet.

Ifølge brannvesenet er det snakk om gassen hydrogensulfid. Dette er et biprodukt av oljeproduksjon.

Hydrogensulfid påvirker åndedrettet, og eksponering i mer enn ti minutter kan derfor føre til bevisstløshet.

– Tre av dem var i arbeid. På grunn av omstendigheter som jeg ikke kjenner til, ble to bevisstløse. En tredje klarte å varsle om dette, sier Jarl Martin Hestad i Øygarden brannvesen til BA.

De to som ble bevisstløse skal ha befunnet seg oppå en tank da ulykken skjedde.

Klokken 1640 ble det meldt fra stedet at lekkasjen var stanset. Ni minutter senere ble det meldt om at den siste arbeideren var fraktet ned fra tanken.

En av de skadde ble fraktet bort fra stedet i luftambulanse.

– Hvor store konsentrasjoner har de blitt utsatt for?

– Gassmåleren til brannvesenet slo ut der de skadde ble funnet. Det betyr at det var forhøyede konsentrasjoner av gass, altså mer enn det som er helsemessig tilrådelig, sier Hestad.

Saken fortsetter under bildet.

 

To skolelever

Ifølge pressekontakt Ola Anders Skauby i Statoil var to av de skadde - de på 17 og 18 år - elever som var på utplassering fra en videregående skole i regionen.

– De tingene vi nå skal kartlegge og undersøke nærmere er hva slags oppgaver de hadde og hva slags arbeid som ble utført, og hva som var bakgrunnen for at de var der de var. Hva som skjedde er blant de tingene som blir kartlagt nærmere. Per nå vet vi ikke mer om hva som skjedde og hvorfor, sa Skauby i 22-tiden onsdag kveld.

Skauby bekrefter at lekkasjen oppsto i forbindelse med arbeid på eller ved en tank.

Han sier at de jevnlig har elever fra videregående skoler i praksis, og at det alltid blir utført en risikovurdering før utplasserte elever skal gjøre arbeid ute i anlegget.

– Vi jobber hele tiden med sikkerhet i første rekke. Lekkasjer skal selvfølgelig ikke oppstå. Årsaksforhold må vi komme tilbake til, vi fokuserer nå på å ta vare på de berørte på best mulig måte, sier han.

Selskapet mobiliserte beredskapsorganisasjonen på Sture og i Stavanger, og varslet relevante myndigheter.

– Nå skal politiet, Statoil og Petroleumstilsynet granske denne hendelsen. Vi skal finne årsaken og på den måte lære av og hindre at det skjer igjen.

Teksten fortsetter under kartet.

 

Olje og gass

Anlegget i Øygarden er en utskipingshavn for råolje og flytende petroleumsgass. Det har også et anlegg for gjenvinning av flyktige gasser.

Stureterminalen håndterer flere produkter, blant annet Oseberg-Blend som er råolje og kondensat fra syv plattformer og LPG-miks som består av pentaner og hexaner. I tillegg blir brenngass, metan og etan, brukt i prosessen på selve terminalen.

Hydrogensulfid

Hydrogensulfid er fargeløs, giftig, brennbar gass som lukter som råtne egg.

Dersom man puster gassen inn vil den i lave konsentrasjoner være irriterende på slimhinnene i luftveiene. Denne lukten varsler godt ved lave konsentrasjoner, men dersom man blir utsatt for høyere konsentrasjoner, vil luktesansen forsvinne raskt.

Hodepine, smerter i leggmusklene og betydelig åndenød er symptomer. Bevisstløshet kan opptre i løpet av 10–20 minutter som følge av åndedrettssvikt.

Gassen har sannsynligvis også en direkte innvirkning på styringen av åndedrettet og hjerterytmen, og kan føre til hurtig pust og langsom hjertereaksjon.

Kilde: Store norske leksikon