Resultatet kan du se på bildet. Etter det BA får opplyst var altså vognen inne på verkstedet da hærverket ble utført.

Politet besiktet verkstedet på jernbanestasjon i ettermiddag og tok bilder.

Det var klokken 1330 at politiet fikk meldingen fra Bane Nor. Etter det BA forstår har taggingen skjedd om natten, og ble oppdaget på formiddagen.

– Politiet sikrer spor på stedet og følger opp saken, sier politiets operasjonsleder Tatjana Knappen.

Taggerne etterlot seg, får BA opplyst, få eller ingen andre spor.

Pressesjef i NSB, Åge Christoffer Lundeby, var orientert om saken. Han ønsket imidlertid ikke å kommentere den.