Ingen må gå etter sviende kritikk

Direktør Marianne Vollan og assisterende direktør 
Jan Erik Sandlie i KDI var begge i Bergen for å presentere Deloittes rapport.

Direktør Marianne Vollan og assisterende direktør Jan Erik Sandlie i KDI var begge i Bergen for å presentere Deloittes rapport. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) tror de skal klare å gjenopprette tilliten i regionen. Det tror ikke de tillitsvalgte blir enkelt.

DEL

Onsdag ettermiddag presenterte Anne Helsingeng fra Deloitte rapporten de har utarbeidet på oppdrag fra KDI.

Som BA har skrevet tidligere i dag, viser rapporten at regionledelsen har styrt region vest i strid med gjeldende regelverk og på en måte som har skapt konflikter og uroligheter.

– Vi har ikke funnet at det er begått brudd på arbeidsmiljøloven, men vi er kritiske til styring og ledelse i regionen, sier granskingsleder Helsingeng.

Per Sigurd Våge og Leif Waage har ikke svart på BAs henvendelser i denne saken.

Gode anbefalinger

Direktør i KDI, Marianne Vollan, sier til BA at de tar rapporten på største alvor, og at de legger den til grunn når de nå skal starte arbeidet med å gjenoppbygge arbeidsmiljøet i region vest.

– Vi skal bruke denne rapporten som styringsverktøy i tiden som kommer. Rapporten inneholder en rekke gode anbefalinger som vi vil følge. Vi er ydmyke for den oppgaven vi nå skal i gang med, sier Vollan til BA.

Hun er klar på at tillit lett rives ned, men ikke kan vedtas og må bygges opp over tid.

– Kan tilliten i regionen gjenopprettes med dagens ledelsen etter denne rapporten?

– Husk at det ikke er funnet straffbare forhold, og nå skal vi gå gjennom dette med regionledelsen på en skikkelig måte. Når det kommer til personaloppfølging, så er det ikke naturlig at jeg tar den biten gjennom media, sier Vollan.

(Saken fortsetter under bildet)

De tillitsvalgte i Bergen fengsel, Merete Furhovden (Kriminalomsorgens Yrkesforbund, KY) og Haakon Mjelde (Norsk fengsel og friomsorgsforbund, NFF) var til stede på pressekonferansen onsdag ettermiddag.

De tillitsvalgte i Bergen fengsel, Merete Furhovden (Kriminalomsorgens Yrkesforbund, KY) og Haakon Mjelde (Norsk fengsel og friomsorgsforbund, NFF) var til stede på pressekonferansen onsdag ettermiddag. Foto:

Tror tillit kan bygges

Hun er tydelig på at det må gjøres endringer, og hun tror tillit kan bygges gjennom å følge anbefalingene i rapporten.

– Hvordan vil man konkret se endringer i tiden som kommer?

– Vi må samhandle på en annen måte, og styringsdialogen vil øke. Det vil dessuten være naturlig å lage en tiltaksplan med konkrete frister, svarer direktøren.

– Hvorfor har dere ikke gjort noe med disse utfordringene tidligere?

– Rapporten tar opp i seg også det som har vært, men nå skal vi se fremover, sier Vollan til BA.

– Ledelsen må beklage

De tillitsvalgte i Bergen fengsel, Merete Furhovden (Kriminalomsorgens Yrkesforbund, KY) og Haakon Mjelde (Norsk fengsel og friomsorgsforbund, NFF) var til stede på pressekonferansen onsdag ettermiddag. De er glade for at varslerne nå tas på alvor og anerkjennes.

– Men vi er opptatt av at noen nå må ta ansvar for situasjonen regionen er i. Det må komme noen erkjennelser, og noen beklagelser, ellers kan vi ikke komme videre med dagens ledelse. Rapporten avdekker flere alvorlige kritikkverdige forhold, sier Furhovden.

Fagforeningene bekymrer seg nå for at regionledelsen ikke imøtekommer og anerkjenner rapporten. De mener ledelsen må legge seg flat og beklage, eller finne seg noe annet å gjøre.

– Hvis ikke de gjør det, er det helt umulig å bygge tillit og skape et godt arbeidsmiljø igjen, sier Haakon Mjelde til BA.

– Har dere tillit til KDIs ledelse etter dette?

– Vi synes de så langt har håndtert denne prosessen bra, men hvordan de håndterer dette videre vil være helt avgjørende for hvorvidt vi har tillit til dem i fremtiden, sier Furhovden.

Må rydde opp i flere ting

Rapporten beskriver en tillitskrise i regionen hvor ledelsen ikke har lyktes med å kommunisere sine strategier og prioriteringer på en tilfredsstillende måte.

Partner og advokat Anne Helsingeng i Deloitte og direktør i KDI, Marianne Vollan presenterte onsdag rapporten.

Partner og advokat Anne Helsingeng i Deloitte og direktør i KDI, Marianne Vollan presenterte onsdag rapporten. Foto:

– Vi opplever gjennom vårt arbeid at Per Sigurd Våge og Leif Waage fremstår som selvtilfredse og uten å se misnøyen som vokser frem under dem i organisasjonen, sier Helsingeng.

Rapporten mener KDI må rydde opp i Leif Waages ulike roller, han opererer som regiondirektør samtidig som han har en stilling ved Sandviken sykehus og er praktiserende psykolog.

Til BA sier Helsingeng at det har vært et utfordrende arbeid å lage rapporten.

– Det er en sammensatt og kompleks sak som er vanskelig å håndtere. Hva er egentlig fryktkultur og hersketeknikker? Regionledelsen mener at de har hatt rett til å styre slik de har gjort, men vi mener at de har gått for langt, sier hun.

Kritikken fra regionledelsen tar hun med stor ro.

– Vi tar kritikken til etterretning, og de har sin fulle rett til å mene det de mener. Men vi er helt tydelige på at vi står støtt på den jobben vi har gjort.

Hun vil ikke gå så langt som å si at regionledelsen har motarbeidet arbeidet de skulle gjøre, men det har vært en diskusjon underveis hvor mye dokumentasjon granskerne egentlig hadde behov for.

Artikkeltags