Krisa går over – også denne gongen

Av

Me ser no at me alle er avhengige av kvarandre. Alle er me eit hjul samfunnsmaskineriet andre er avhengige av. Om me hugsar det i åra som kjem, kjem det kanskje noko godt ut av denne krisa òg.