I disse tider er det nesten umulig ikke å få med seg at det går nedenom og hjem med overnatting, servering, kultur, byhandel og deler av transportnæringen. Restriksjoner er nøkkelordet her. Restriksjoner på reising, hvor mange som kan være på en forestilling, hvor tett en kan være på et utested og så videre.

En optimist i våre dager er en som tror det ikke blir verre. Men det blir det. Mye verre.

Vi går nå inn i den vanskeligste tiden på året. Omsetning i det som i samlebegrep heter reiseliv, følger sesongene. Januar og februar er dødens måneder. 70 prosent nedgang som det meldes om i denne næringen så langt i år, vil i januar og februar bli 30 prosent av «next to nothing». Da er det smått utrolig at vi har en næringsminister som vil fase ut hele ordningen med kompensasjon til denne bransjen allerede til nyttår.

«Jeg kan allerede nå si at det blir ikke en videreføring av kompensasjonsordningen vi har i dag», sa næringsminister Iselin Nybø (V) til E24 forrige uke.

Nybø vil altså fase ut kompensasjonsordningen. Men restriksjonene skal bestå. Kanskje i hele 2021. Så sier i alle fall departementsråd Bjørn-Inge Larsen i Helse og omsorgsdepartementet til NTB 24. september.Dette henger ikke på greip.

Det er tydeligvis langt fra Næringsdepartementet til Helse- og omsorgsdepartementet. Vel ikke så langt. En drøy kilometer sier google. Tar elleve minutter å gå. Og de har vel telefoner der borte i Oslo? Er vel på tide at de begynner å snakke sammen!

Elendigheten er ikke over til nyttår slik som Næringsdepartementet mener. Vanligvis går vi inn i januar og februar med full kasse, som vi skal leve på til det begynner å livne i lunder. Det skjer ikke i 2021. Da går vi inn i det nye året med tom kasse, men trolig med stenge restriksjoner. Og så skal det ikke lenger kompenseres for at man nærmest har næringsforbud?

Er det ingen i regjeringen som har drevet forretning selv, som vet hvor skoen trykker?

Det er ikke lenge siden næringsministeren var her i Bergen med uttalelsen; «Det er ingen krise, dette er den nye normalen». Den nye normalen kommer når restriksjonene oppheves, ikke før. Og det ser ikke ut til at det skjer til nyttår.

Vi forventer at Nybø og hennes næringsdepartement kommer opp med en langsiktig og forutsigbar plan på hvordan de skal få næringslivet gjennom krisen. Noe annet vil vi ikke akseptere her ute i provinsen.

Les også

Vi står i en varslet katastrofe