Det sier Pia Krüger Grönqvist, som er leder for Krisesenteret i Bergen og omegn.

Krisesenteret gir hjelp til personer som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og som har behov for rådgivning eller et trygt midlertidig botilbud.

Påsken kan være verst

Det er gratis å bo på Krisesenteret.

– Og vi er alltid åpne, selv om det meste er stengt ned, sier Grönqvist.

Hun sier påsken kan være verste høytiden, fordi den har fem røde dager etter hverandre, flere enn det pleier å være i julen.

– Mange gruer seg til påsken. De ringer oss for å få råd og veiledning om hvordan de skal komme seg gjennom høytiden. I påsken er ofte volden alvorligere og grovere enn vanlig.

Likevel har ikke Krisesenteret opplevd at flere er kommet for å få beskyttelse nå, enn vanlig.

Får ikke pusterom

– Men det er flere som ringer og ber om råd om alle typer vold, enten den er fysisk, psykisk, økonomisk eller det dreier seg om trafficking, sier Grönqvist.

Det er også en del som ringer fordi de er bekymret for andre.

Hun sier året med pandemien kan ha vært riktig ille for mange.

– Nå må den som er utsatt være sammen med den som utøver vold hele tiden. Det er vanskelig å få pusterom når samfunnet ellers er så godt som stengt, sier hun.

Når påsken kommer forverrer situasjonen seg for dem som er utsatt.

– Folk reiser bort. Da føler de som ikke har det bra seg ekstra ensomme, sier Grönqvist.

Stille før stormen

Hun tror pågangen til krisesenteret ville vært større om samfunnet hadde vært åpent.

– Når alt er stengt blir det vanskeligere å begrunne at man må bevege seg ut av boligen.

Grönqvist påpeker at volden har mange former.

– Voldsutøveren bestemmer alt. Den utsatte kan bli nektet å gå i butikken, hun får ikke bruke e-post og kan også bli nektet tilgang på sosiale medier, sier hun.

Når frykter Grönqvist at det er stille før stormen:

– Vi er bekymret for ettervirkningen av pandemien. Når samfunnet åpner tror vi pågangen til oss vil bli vesentlig større, sier Pia Krüger Grönqvist.

Utsatt for vold?

Hit ringer du:

  • Krisesenteret: 55 31 50 50.
  • Volds- og overgrepslinjen, en hjelpelinje for deg som opplever overgrep og vold i nære relasjoner: Tlf. 116 006.
  • Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte: Tlf. 800 57 000
  • Mental Helses telefontjeneste: Tlf. 116 123.
  • Alarmtelefonen for barn og unge: Tlf. 116 111.