På onsdagens årsmøte i Bergen ishockeyklubb (BIK) var oppmøtet stort og stemningen alvorlig. Det meste av tiden gikk til å diskutere klubbens økonomi og flere tok ordet.

Styreleder Anne Berit Kolmannskog, som sammen med resten av styret hadde varslet sin avgang på møtet, fortalte om en kritisk situasjon der klubben mangler både penger og personell.

– Klubben er så vidt solvent, sa hun.

Herrelaget blør

Den største diskusjonen gikk naturligvis rundt herrelagets 1. divisjonssatsing. Laget hadde alene et driftsunderskudd på rundt én million kroner og måtte bruke av breddeklubbens penger for å holde seg flytende gjennom hele sesongen.

Styret skylder på at det manglet nøkkelpersoner i flere ledd gjennom sesongen til å holde styr på driften. Det gjør det fortsatt.

– Akkurat nå er det ikke forsvarlig med videre satsing. Det er håp, men det vil kreve en ekstraordinær innsats, sa Kolmannskog.


Fra det påtroppende styret, med styreleder Ole-Christian Traaholt i spissen, var beskjeden enda klarere: Om ikke herrelaget klarer å hente inn millionen de ble pålagt å skaffe i desember, er det slutt.

Det ble orientert på årsmøtet om at det til nå er hentet inn et sted mellom 600.000 og 800.000. De har til utgangen av april å klare målet.

– Det må de klare for å få grønt lys til videre satsing. Men selv om de klarer å få inn den millionen er det mye arbeid som gjenstår. Det trengs penger til neste sesong også, sier Traaholt til BA etter at møtet er hevet.

Vil kutte trenerlønn

BIK må kalle inn til et ekstraordinært årsmøte siden det ikke var et årsregnskap å godkjenne på det ordinære. Revisor har som kjent underkjent hockeyklubbens regnskap for 2022.

Det ble onsdag kveld bestemt at man på det samme ekstraordinære årsmøtet skal ta stilling til om det er grunnlag for videre drift av herrelaget.

– Nå handler det om å få ryddet opp, men stemningen i laget er positiv. Vi skal klare å få inn den millionen, sier Preben Aune Lindvik.

Den mangeårige BIK-spilleren fryktet det skulle komme forslag om å legge ned herrelaget, men slapp det. Tvert imot virket det å være en nokså unison stemning om at BIK bør ha et A-lag på herresiden som ikke vaker for langt nede i divisjonssystemet.

Både Lindvik og kaptein Joachim Jensen kom med forslag på møtet om hvordan herrelaget kan driftes billigere. Blant annet foreslo de å finne en ulønnet trener, samt kutte daglig leder. Det siste forslaget ble imidlertid viftet vekk, ettersom det er et lisenskrav å ha daglig leder.

Ifølge Lindvik er det ingen spillere som hever lønn fra klubben.

Må på jakt

For det nye styret må det i tiden fremover jaktes ressurser, både i form av penger og folk.

Det må blant annet finnes en ny daglig leder, etter at Martin Hansen Guerra ga seg i januar.

– Men det aller første vi må gjøre er å få et revisorgodkjent regnskap. Og så må vi så klart ta tak i økonomien. Sponsorinntektene må opp, sier styreleder Ole-Christian Traaholt.

– Og som det kom frem under møtet mangler vi ressurspersoner i klubben. Det siste året har det vært veldig mye på få hender. Vi trenger, og håper, at flere vil bidra, frir den nye BIK-sjefen.