Kulturlivet i Bergen samlet seg tirsdag på Cornerteateret for å diskutere budsjettkuttet fra kommunen og veien videre for kulturlivet i Bergen.

Tjener penger på kultur

I 2013 laget Kultur Vest og en rekke aktører en oversikt over hva Bergen faktisk tjener på et rikt kulturliv, en budsjettpost politikerne nå vil kutte i neste år.

Oversikten viste at kunst- og kultursektoren sammen genererer økonomiske ringvirkninger på nesten 2,4 milliarder kroner, som tilsvarer 1,3 prosent av den samlede verdiskapningen i fylket.

– Kulturen i Bergen må stå samlet og vise politikerne hvilken ressurs vi faktisk er for byen vår, sier Kristin Øygarden fra Kultur Vest til forsamlingen.

Unison stemme

Da forslaget til neste års budsjett ble offentliggjort rett før valget, reagerte byens kulturinstitusjoner med vantro da de så at det skulle kuttes i omtrent hele det kulturelle Bergen.

– Et kutt etter ostehøvel-prinsippet, sa finansbyråd Eiler Macody Lund (Frp) til BA da budsjettforslaget ble lagt frem.

Det fikk Bergens kulturliv til å reagere med spontanaksjon på Festplassen.

– Vi trenger å vise politikerne i Bergen med en unison stemme at en trenger kulturlivet for at denne byen skal blomstre, sier Øygarden.

– Det er kanskje vanskelig å forstå hvor betydningsfullt ryktet Bergen har som kulturby. Mister vi dette ryktet, så vil det få store ringvirkninger, sier direktør for Bergen Assembly, Haakon Thuestad.

Skaper omsetning

De fleste grener av byens kulturelle institusjoner hadde møtt opp for å være en del av den politiske drakampen kulturen nå forbereder seg på.

– Kulturlivet er en forutsetning for mye det andre som skjer av aktivitet i Bergen. Kulturen er Bergens olje, sier Thuestad.

– Først hadde vi den spontane aksjonen på Festplassen. Nå må vi samle oss for å diskutere hva vi skal gjøre for å sørge for at vi fortsatt har en kunstplan som lever, og at vi ikke blir kuttet i budsjettet, sier en av møtets initiativtakere Camilla Svingen fra Produsentenhet for scenekunst (Proscen) til BA.

Ifølge arrangørene har kulturlivet veldig mange sterke stemmer, men når kampen står mot politikerne og et budsjett som sier kutt, så må en samle disse stemmene til en.

– En må se hva kulturen faktisk genererer tilbake til samfunnet. Det er dette politikerne har glemt, sier Kristin Øygarden til BA.

Må spille på lag

Ett av hovedbudskapene fra møtet var at en må spille på lag.

– Ett av målene våre er å revitalisere kunstplanen. Uten penger fjerner man fundamentet i denne planen, sier Øygarden.

Haakon Thuestad mener Bergen er Norges største kulturby.

– Bergen har hatt Norges beste kulturpolitikk de siste 15 til 20 årene. Kulturpolitikken har ligget fast i mange år, selv i de årene det var veldig dårlig økonomi, sier Thuestad.

Kunstplanen avlivet

– I budsjettforslaget for neste år er kunstplanen avlivet. Blir den stående, har Bergen ingen plan for det profesjonelle kulturelle livet, legger han til.

engasjert: Haakon Thuestad, direktør for Bergen Assembly.