I oktober legges statsbudsjettet frem for Stortinget. Da blir det etter alt å dømme lagt frem 120 ekstra millioner kroner til kulturhistoriske bygninger i Bergen og Hordaland. Flere kulturinstitusjoner i Bergen vil få ekstramidler. DNS får fem millioner ekstra kroner fra den blåblå regjeringen.

– Å, så gøy. Dette visste jeg ikke. Dette er midler som er veldig nødvendig. Vi har store byggmessige utfordringer, og det er flott at regjeringen tar tak i dette, sier teatersjef på DNS Agnete Haaland til BA.

Det trengs imidlertid mye mer enn fem millioner kroner for å gi Bergen et «moderne» teater.

– Bergen skal få det teateret byen fortjener. Vi venter på en konseptvalgutredning, som skal gi oss en oversikt over nye arealer og hva dette vil koste, sier Agnete Haaland.

Hun forteller at regjeringen har lovet å sette i stand DNS.

Kjempet hardt

En av de som har kjempet hardt for at museumene rundt om i Hordaland skal få sårt tiltrengte ekstramidler er stortingsrepresentant Ove Trellevik (H).

– Som tidligere medlem av styret i Museum Vest, kjenner jeg godt til at den museale verden har stort behov for ressurser. Historisk sett blir ikke disse ofte prioritert, og museumene når sjelden opp i kampen om de store summene, sier Ove Trellevik til BA.

Han har lenge ivret for at kunstmuseene Kode i Bergen og andre tilsvarende kulturinstitusjoner skal få de pengene de trenger.

– Museumene i det nasjonale museumsnettverket har flere presserende behov knyttet til nybygg. De har i lang tid også meldt i fra om betydelige utfordringer med vedlikeholdet av det store antallet kulturhistoriske bygninger disse institusjonene forvalter, sier Trellevik.

Dobbel gevinst

I tillegg til sårt tiltrengte midler, gir en slik pakke også betydelig sysselsetting.

– Dette vil gi arbeid til en rekke håndtverkere og entreprenører i distriktet, og disse tiltakene kan settes i gang umiddelbart når budsjettet er i havn, sier Trellevik.

Byrådsleder Martin Smith-Sivertsen (H) er veldig glad for ekstramidlene fra regjeringen.

– Bergen har en unik nasjonal kulturarv som er viktig å ta vare på, og det er gode nyheter at regjeringen støtter dette arbeidet. Særlig den Nationale Scene haster det med å få vedlikeholdt, så disse midlene er svært velkomne.

Kulturbyråd Helge Stormoen (Frp) mener disse midlene er viktig for kulturbyen Bergen.

– Vi har mange bygg med et betydelig vedlikeholdsetterslep, og vi er glad for at regjeringen nå tar tak i dette slik at Bergen kan fortsette å være en av våre fremste kulturbyer, sier Helge Stormoen til BA.

Her er listen over mottakerne av ekstramidlene fra regjeringen:

Bymuseet i Bergen, Bergen kommune: Museet mottar åtte millioner kroner og har totalt 100 kulturhistoriske bygninger i Bergen, inkludert byggsamlingen ved Gamle Bergen og en rekke antikvariske hus i sentrum, som den gamle brannstasjonen og St. Jørgens Hospital.

KODE, Kunstmuseene i Bergen: Museet mottar 1,3 millioner kroner og har totalt 17 kulturhistoriske bygninger i Bergen, deriblant Ole Bulls hjem Lysøen, som museet forvalter på vegne av Fortidsminneforeningen, Edvard Griegs hjem Troldhaugen og Harald Sæveruds hjem Siljustøl.

Museumssenteret i Hordaland, Bergen kommune: Museet mottar ni millioner kroner og har totalt 113 kulturhistoriske bygninger nord for Bergen, deriblant Havråtunet i Osterøy kommune, med røtter tilbake til bronsealderen. Museumssenteret i Hordaland er et kompetansesenter innen bevaring og utfører relaterte tjenester for alle museene i Hordaland.

Hardanger og Voss museum, Kvam kommune: Museet mottar 10,5 millioner kroner og har totalt 130 kulturhistoriske bygninger i indre del av Hordaland, deriblant Borgstova og Agatunet, Hardanger folkemuseum samt Kvam og Granvin bygdemuseer. Hardanger og Voss museum er regionsmuseum for de sju hardangerkommunene Eidfjord, Granvin, Jondal, Kvam, Odda, Ullensvang, Ulvik og Voss, og driver i tillegg et nasjonalt senter for fartøyvern i Norheimsund. Administrasjonen holder til i Kvam.

Museum Vest, Bergen kommune: Museet mottar 3,6 millioner kroner og har totalt 45 kulturhistoriske bygninger i og ved Bergen samt ute i Øygarden, deriblant med Herdla fort og Fjell festning. Museum Vest fungerer som et regionmuseum for kommunene Austevoll, Sund, Fjell, Øygarden, Askøy og på noen felt også for Bergen. Administrasjonen holder til i de gamle Sandviksbodene i Bergen.

Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum, Odda kommune: Museet mottar 2 millioner kroner og har totalt 25 kulturhistoriske bygninger knyttet til industrien i Odda kommune, de fleste i Tyssedal.

Sunnhordland museum, Stord kommune: Museet mottar 3,9 millioner kroner og har totalt 49 kulturhistoriske bygninger i Sunnhordland, deriblant Ådlandsstova fra rundt år 1400, Sæbøtunet i Etne og Gjerdetunet i Mauranger samt Halsnøy kloster i Kvinnherad kommune. Regionen omfatter de syv kommunene Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes. Administrasjonen holder til i Stord.

Den Nationale Scene: Hordaland Den Nationale Scene, vedlikehold fem millioner kroner. Regjeringen har satt i gang en konseptvalgutredning for å utrede ulike alternativer for rehabilitering og utvikling av Den Nationale Scene. En tilstandsanalyse viser at det er behov for akutt vedlikehold og sikring av teaterbygningen, dette gjelder bl.a. skader knyttet til fukt, råte og korrosjon. Regjeringen foreslår derfor et ekstraordinært vedlikeholdstilskudd på 5 mill. kroner til akutte, konseptuavhengige tiltak.

Baroniet Rosendal, Kvinnherad kommune: Museet mottar 1,3 mill. kroner og har totalt 16 kulturhistoriske bygninger i tilknytning til det praktfulle slottet som sto ferdig ved Hardangerfjorden i år 1665.

Les også

Nazistene mente dette maleriet var skadelig å se på