«En genistrek»

Av

Kanskje er småfestivalen Dragefjellet minifestival den nye festivalhverdagen i Bergen?