Selskapet hun snakker om er Bergen arrangementsselskap AS. I samråd med styret, vil byrådet nå altså foreslå å avvikle Bergen arrangementsselskap AS fra 2018. Kommunen overtar selskapets forpliktelser, heter det videre i pressemeldingen.

Arrangementsselskapet ble etablert i oktober 2014 og eies av Bergen kommune. Selskapet har hatt i oppgave å skaffe nye store arrangement til byen, samt å gjennomføre og bistå byomfattende arrangement i regi av Bergen kommune. Nå skal kommunen lyse ut store arrangementer eksternt.