For av 432 serveringssteder i Bergen, har kun 15 tariffavtale med Fellesforbundet.

Det siste tilskuddet på listen, McDonald's Arken, kom etter BAs avsløringer om elendige arbeidsforhold for de ansatte ved to McDonald's-restauranter i Bergen.

Disse har tariffavtaler med Fellesforbundet

 • Bryggeloftet
 • Dominos Pizza Vestkanten
 • Dr. Wiesener

 • Dromedar kaffebar

 • Enhjørningen

 • Harbour Cafe

 • Holbergsstuen

 • McDonalds Arken

 • Naboen

 • Peppes pizza Ole Bulls Plass

 • Skipperstuen
 • Scruffy Murphys

 • Terminus Catering (De Bergenske servering)
 • To kokker

 • Wesselstuen

Men er det et problem at bransjen ikke er organisert? Nei, tvert imot, mener daglig leder i sushikjeden iSushi, Jeanette K. Norenes

Hun tror det er et tegn på at de ansatte har det bra på jobb, og ikke ser behovet for å gå sammen om å organisere seg.

– Vi ser jo ofte at det er i konfliktsituasjoner at folk mobiliserer. Her har vi heldigvis få konflikter, godt samarbeid med bedriftshelsetjenesten og et konkurransedyktig lønnsnivå.

Hun tror noe av forklaringen på lav organisasjonsgrad er andelen av utenlandske arbeidere i bransjen.

– Mange av dem er dessverre vant med dårlige arbeidsforhold i hjemlandet, og er mer enn fornøyd med norsk arbeidsliv, forklarer hun.

– I tillegg kan kontingenten de må betale være en medvirkende årsak til manglende å organisere seg.

iSushi har ikke tariffavtale, og har heller ikke sett behovet for det.

– Det er ingen av våre ansatte som har fremmet ønske om å fagorganisere seg heller, sier hun.

– Ingen «snakkis»

Hun får støtte av Tom Greni fra Ricks og Zachen. Han er blant bransjens største arbeidsgivere og har ikke tariffavtale med Fellesforbundet.

– Det er heller ikke noen «snakkis» i bransjen, sier han.

Utelivsbransjen, som han er en del av, har så stor gjennomtrekk at det ikke gir mening for de ansatte å organisere seg, tror han.

– Det blir nok noe annet hvis du tenker på arbeidet som en karriere eller jobber på en restaurant som er åpen hver dag. Her er det mange studenter innom som jobber periodevis fredager og lørdager, før de forsvinner ut i jobb når de er ferdig med studiene.

– Du har ikke savnet tillitsvalgte å diskutere med?

– Nei, vi har en tillitsmann og det fungerer utmerket.

Greni mener at verktøyene som ligger i standardiserte arbeidskontrakter og NHOs tariffavtale fungerer utmerket for å sikre gode arbeidsforhold for de ansatte.

Det får Djevat Hisenaj, leder i hotell- og restaurantarbeiderforeningen i Fellesforbundet på Vestlandet, til å okke seg.

– Tariffavtalen utformes av NHO og Fellesforbundet i fellesskap. Uten medlemmer i Fellesforbundet, blir det heller ingen tariffavtale, sier han oppgitt.

Helt naturlig

– For oss er det helt naturlig. Det er ingenting jeg ønsker mer enn at folk som bruker store deler av livet sitt i vår organisasjon har en fin tid på jobb og er stolte av å jobbe hos oss, sier Kjetil Smørås, administrerende direktør i De Bergenske.

De Bergenske er en av de 15 som har tariffavtale med Fellesforbundet.

For ham er de tillitsvalgte viktige medspillere i driften av selskapene.

– De er med når vi drøfter større endringer og er støttespillere i vanskelige saker. Det er jo også lettere å drive når vi har klare regler å forholde oss til og har de ansatte med på laget.

– Ikke bare fryd og gammen

En av medspillerne hans er Maiken Rokkones Johnsen, hovedtillitsvalgt i De Bergenske.

Hun tror ikke at den lave organiseringsgraden er et tegn på en bransje i fryd og gammen. Tvert imot.

– Vi er en lavtlønnet bransje med utstrakt bruk av utenlandske og unge arbeidere, hvor svært mange er ansatt som ekstrahjelper.

– Jeg forstår at enkelte arbeidsgivere ønsker å tro at manglende organisering betyr at alt er helt topp, men spør de sine ansatte anonymt, får de kanskje helt andre svar. De fleste arbeidstakere ønsker ikke å skape ubehageligheter eller konflikter på arbeidsplassen sin.

Fellesforbundets Djevat Hisenaj avfeier også teorien om at bransjen har det så bra at de ikke trenger å organisere seg.

– Det skjer utstrakt utnytting av spesielt unge og utenlandske ansatte i bransjen. Manglende organisering er et resultat av en fryktkultur som har fått bre om seg over lang tid, sier han.

– Kan bli skviset ut

Rokkones Johnsen er enig i at det er for lett for arbeidsgivere å sanksjonere mot fagorganisering, og tror også at det kan være en medvirkende årsak til at de færreste gjør som henne.

– Kommer ekstrahjelpene på kant med ledelsen eller ytrer kritikk, står de i en reell fare for å skviset ut, Det er jo bare til å droppe å gi dem flere vakter.

Hun etterlyser også mer kompetanseoverføring om den «Norske modellen» til de utenlandske arbeiderne.

– De har ikke nødvendigvis kunnskap om at fagorganisering er en veldig sterk og positiv tradisjon i Norge, og at arbeidslivet vårt ville sett helt annerledes ut uten fagforeningene. Uten dem ville vi hatt amerikanske tilstander. Det kan vi bli flinkere til å lære bort.