Til oversikten

Avis i skolen

Hva er Avis i Skolen

Formål: Avis i Skolen skal arbeide for at barn og unge skal bli aktive brukere og bevisste lesere av aviser på papir og digitalt, med fokus på å stimulere elevenes leseferdigheter, interesse for samfunnsspørsmål og medvirkning i demokratiske prosesser.

Avis i Skolen (AiS) ble organisert som egen landsomfattende virksomhet i 1971 med formål å etterutdanne og kurse lærere, og å utgi læremateriell.
AiS gir ut undervisningsmateriell med serien «Avis – et massemedium» som hovedhefter.
Medlemsaviser i Mediebedriftenes Landsforening (MBL) står bak AiS.
Avis i Skolen i regionene blir drevet av medlemsavisene i lokale avisforeninger.
AiS skal fremme leseevne og leselyst, avis.- og mediekunnskap, og bruk av avis som læremiddel i en nåtidsrelatert og aktuell skole.
AiS samarbeider med lærere, skoler og offentlige myndigheter om kurs, veilednings- og materielltilbud.
AiS er begrunnet i avisenes samfunnsrolle, og står utenfor den kommersielle konkurransen avisene imellom.
Les mer om Avis i Skolen her