Til oversikten

Avis i skolen

Hva er Avis i Skolen

Formål: Avis i Skolen skal arbeide for at barn og unge skal bli aktive brukere og bevisste lesere av aviser på papir og digitalt, med fokus på å stimulere elevenes leseferdigheter, interesse for samfunnsspørsmål og medvirkning i demokratiske prosesser.

Avis i Skolen (AiS) ble organisert som egen landsomfattende virksomhet i 1971 med formål å etterutdanne og kurse lærere, og å utgi læremateriell.
AiS gir ut undervisningsmateriell med serien «Avis – et massemedium» som hovedhefter.
Medlemsaviser i Mediebedriftenes Landsforening (MBL) står bak AiS.
Avis i Skolen i regionene blir drevet av medlemsavisene i lokale avisforeninger.
AiS skal fremme leseevne og leselyst, avis.- og mediekunnskap, og bruk av avis som læremiddel i en nåtidsrelatert og aktuell skole.
AiS samarbeider med lærere, skoler og offentlige myndigheter om kurs, veilednings- og materielltilbud.
AiS er begrunnet i avisenes samfunnsrolle, og står utenfor den kommersielle konkurransen avisene imellom.
Les mer om Avis i Skolen her

Chat er avsluttet, fordi en av partene har lukket samtalen eller på grunn av inaktivitet. Har du flere spørsmål? Start ny chat. Klikk her for ofte stilte spørsmål og svar