Gå til sidens hovedinnhold

La barn være barn - ja til skolestart for syvåringer

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Med Reform 97 fikk Norge skolestart for seksåringer. Mange var skeptiske til om det var en god idé, men fikk ofte til svar at det første skoleåret skulle inneholde mye lek. Det kan diskuteres om det skjedde, og med kunnskapsløftet i 2006 kan det se ut som at mye av leken i skolen forsvant.

En undersøkelse viser at på de fleste skoler ble det brukt mindre enn 30 minutter på lek i løpet dagen. Halvparten av lærerne sier at det er for lite tid til lek i første klasse.

Innvendingene mot tidlig skolestart er mange, og finner støtte blant mange fagfolk. Mer stillesitting ved en pult i ung alder er neppe det vi trenger i en tid med store folkehelseproblemer, og mange barn finner det vanskelig å sitte stille ved en pult.

Vi vet også det er mange barn som ikke er modne nok til å begynne i skolen som seksåringer, og at det er et stort problem i Norge at mange gutter – som i mindre grad er modne for skolen i denne alderne – blir skoletapere. Lek er formålsløst og frivillig. Alt her i livet skal ikke styres av voksne.

Mer stillesitting ved en pult i ung alder er vel neppe det vi trenger i en tid med folkehelseproblemer.

Lek er barnas måte å lære på, og leken er viktig for den helhetlige utviklingen. Vi trenger å se helheten i mennesket, og det gjør vi ikke ved å gi barna mest mulig tradisjonell og «akademisk» undervisning. Dessuten er det ingenting som tyder på at reform 97 har virket etter hensikten, hvis det var mer formell læring som var poenget!

Ifølge pedagogikkprofessor Peder Haug har den i sin tid mye markedsførte reformen ikke hatt noen positive konsekvenser for barns læring i det hele tatt.

Rødt tror ikke at svaret på alle utfordringer er mer tid ved pulten. Læring er noe som skjer på mange måter og gjennom hele livet. Vi har lenge avvist heldagsskole, og vil heller ha gratis SFO.

I vårt nye utkast til arbeidsprogram går vi som første parti inn for at barna får begynne på skolen som syvåringer. Vi håper at andre partiene kommer etter snart.

Les også

Det var rett for meg å droppe ut av skolen

Les også

Vi må sette oss inn i de unges verden

Kommentarer til denne saken