Nå er jeg så frustrert, at jeg må få frem noen synspunkter. Dette gjelder selvsagt eldreomsorgen, og forslaget til å legge ned kjøkkenet på Kolstihagen og Lyngbøtunet i Bergen kommune. Dere politikere som styrer byen vår må ta grep.

Jeg har et inntrykk av at her klarer dere ikke å bestemme dere for hva dere vil med mat og ernæring for våre eldre i vår kommune. Det er vi «folket» som har valgt dere, og da må dere ta noen beslutninger som ikke alltid er like populære det kan vi forstå. Men jeg kan ikke forstå at dere i ene øyeblikket ønsker å ta maten tilbake til kommunen ved å etablere et nytt sentralkjøkken for så noen måneder senere har glemt det og bare legger ned.

Vi er veldig mange her i byen vår, som bekymrer oss for alderdommen. Dere vet vel at det blir flere og flere eldre. Da kan man ikke legge ned verken kjøkken, sykehjemsplasser, eller andre ting som gjelder eldre.

Her er et utdrag fra en byrådssak behandlet i mai 2020:

«Byrådets vurdering og anbefaling/konklusjon: God mat og god ernæring er viktig for oss alle, og særlig viktig er det å sikre at personer som bor i ulike institusjoner får god og næringsrik mat som kan sikre deres helse og trivsel. For byrådet er det viktig å sikre god kvalitet og matglede i våre institusjoner, og å redusere kjøttforbruket.

Det fremgår av byrådets politiske plattform at byrådet vil følge opp tiltakene i handlingsplanen vedtatt i Bergen bystyre 13.03.19 sak 61/19 «Maten servert»- Handlingsplan for mat, måltider og ernæringsarbeid i pleie- og omsorgstjenesten 2018–2023.

Ett av tiltakene i planen er at det skal vurderes bygging av nytt kommunalt produksjonskjøkken. Byrådet anbefaler at det etableres et nytt kommunalt produksjonskjøkken med produksjon og levering etter sous vide-metoden (kok kjøl-metoden). En slik løsning utelukker å bygge produksjonskjøkken på eksisterende sykehjem, men det utelukker ikke lokale produksjonskjøkken (kok-server) på nye sykehjem.»

Nå krever vi at dere som folkevalgte tar styring og klarer å bestemme dere for å få mat og ernæring tilbake i kommunen. Ikke minst at vi får beholde dedikerte fagfolk som gjør en forskjell hver dag, hele året rundt.

Så politikere, ta ansvar, vis hvor skapet skal stå. Vis vilje og handlekraft la oss få beholde kjøkken og kokker i kommunen.