Lager ny luftveisklinikk på Sandsli

I begynnelsen av desember åpner kommunen en ny luftveisklinikk i Sandsliåsen. Det jobbes også med å flytte luftveisklinikken i Åsanehallen.